Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset dekker prinsippene for fjernanalyse brukt til jordobservasjon, med spesiell vekt på:

 • synlig-, infrarød- og mikrobølgedel av det elektro-magnetiske spektrum
 • fjernanalyseplattformer og bildesensorer
 • datainnsamling, -lagring og -prosessering
 • bildeanalyse
 • anvendelser

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i metodene og anvendelser innenfor fjernanalyse, både teoretisk og praktisk. Etter kurset vil du være i stand til å forstå innholdet av slike data, og hvordan du henter ut spesifikk informasjon. Du vil også være i stand til å bestemme hvilke teknikker som vil være best egnet for ulike formål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

For studenter som tar GEG2240 høsten 2015 eller senere gjelder at GEG2240 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesinger og øvinger. E-læring. 2-3 obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

Eksamen

Skriftlig innlevering (ca 30%) og avsluttende eksamen (ca 70%).

Typen avsluttende eksamen avhenger av studenttallet. Ved mindre enn ca 10 studenter blir det muntlig, ved mer enn ca 10 studenter blir det skriftlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert høsten 2012 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet videreføres som GEO3515 høsten 2019.

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)