Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de generelle prinsippene bak toksikologisk risikovurdering innen økotoksikologi og human toksikologi. Bruk av disse prinsippene for beskyttelse av miljøet og mennesker vil bli belyst. Prinsippene for risikovurderingen er relativt internasjonalt standardisert, og OECDs testprotokoller og EUs regelverk bli belyst. Utover forelesninger som viser toksikologiens rolle i samfunnet vil du ha praktiske dataøvelser i risikovurdering, samt presentasjon av denne og prosjektoppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha kunnskap om generelle prinsipper for risikovurdering innen både human og økotoksikologi.
  • ha kunnskap om nasjonale og internasjonale prinsipper for vurderingen, testprotokoller og regelverk
  • ha kunnskap om databaser for data brukt i risikovurdering og bruken av disse
  • kunne innhente informasjon om toksikologisk risikovurdering og kommunisere innhold til medstudenter
  • ha erfaring i å planlegge og gjennomføre forelesning på oppgitt emne til medstudenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisningen består av forelesninger (ikke oblig) – 45 t, egen obligatorisk forelesning for PhD-studenter– 1 t, obligatoriske dataøvelser – 3 t, obligatorisk presentasjon av dataøvelser – 2 t, obligatorisk gruppepresentasjon – 4 t og diskusjonsgrupper (ikke oblig) – 6 t

Eksamen

Obligatoriske dataøvelser , presentasjon av dataøvelser, forelesning  samt gruppepresentasjon må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen teller 100%, 3 timer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

It will also be counted as one of the three attempts to sit the exam for this course, if you sit the exam for one of the following courses: BIOS5410 – Regulatorisk toksikologi , BIO4530 – Regulatorisk toksikologi (nedlagt) , BIO9530 – Regulatorisk toksikologi (nedlagt)     

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)