BIOS9410 – Regulatorisk toksikologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de generelle prinsippene bak toksikologisk risikovurdering innen økotoksikologi og human toksikologi. Bruk av disse prinsippene for beskyttelse av miljøet og mennesker vil bli belyst. Prinsippene for risikovurderingen er relativt internasjonalt standardisert, og OECDs testprotokoller og EUs regelverk bli belyst. Utover forelesninger som viser toksikologiens rolle i samfunnet vil du ha praktiske dataøvelser i risikovurdering, samt presentasjon av denne og prosjektoppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha kunnskap om generelle prinsipper for risikovurdering innen både human og økotoksikologi.
  • ha kunnskap om nasjonale og internasjonale prinsipper for vurderingen, testprotokoller og regelverk
  • ha kunnskap om databaser for data brukt i risikovurdering og bruken av disse
  • kunne innhente informasjon om toksikologisk risikovurdering og kommunisere innhold til medstudenter
  • ha erfaring i å planlegge og gjennomføre forelesning på oppgitt emne til medstudenter

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

BIO4500 – Generell toksikologi

Overlappende emner

Undervisning

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisningen består av forelesninger (ikke oblig), egen obligatorisk forelesning for PhD-studenter, obligatoriske dataøvelser, obligatorisk presentasjon av dataøvelser, obligatorisk gruppepresentasjon og diskusjonsgrupper (ikke oblig)t

Eksamen

Obligatoriske dataøvelser , presentasjon av dataøvelser, forelesning samt gruppepresentasjon må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen teller 100%, 4 timer.

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

It will also be counted as one of the three attempts to sit the exam for this course, if you sit the exam for one of the following courses: BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi , BIO4530 - Regulatorisk toksikologi (nedlagt) , BIO9530 - Regulatorisk toksikologi (nedlagt)     

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:14:49

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)