MBV2050 – Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler de sentrale metabolske reaksjonsveiene og (hormonell) regulering av disse reaksjonsveiene og vil gi innsikt i hvorledes organismer genererer energi for nødvendig energikrevende prosesser. De metabolske reaksjonsveiene og reguleringen av disse vil bli satt inn i en fysiologisk sammenheng.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene innsikt i de sentrale metabolske reaksjonsveiene og deres dynamiske regulering i samsvar med organismens behov og tilgang på næringsstoffer. Studentene vil få innsikt i de forskjellige reguleringsmekanismene celler og organismer benytter til denne regulering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

 

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng med MBV1030 – Generell biokjemi (nedlagt) og MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (nedlagt). Emnet overlapper også med andre tidligere emner og emner ved andre institutter. Ved spørsmål ta kontakt med instituttet.

8 studiepoeng overlapp mot BIOS3900 - Biokjemi 2

Undervisning

Emnet undervises med forelesninger (4 timer i uken, totalt ca. 52 timer) og kollokvier (2 timer i uken, totalt ca. 24 timer) gjennom hele semesteret.

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen, som teller 100%.

Karakter fastsettes med bokstavkarakterer (A-F).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises for siste gang høsten 2018.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk