Dette emnet er erstattet av BIOS3920 – Forskningslitteratur i kreftbiologi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet vil gi en grundig innføring i de molekylære og cellulære hendelsene involvert i tumordannelse, progresjon og metastasering. Denne kunnskapen, tilegnet gjennom grunnleggende forskning ved hjelp av biokjemiske, molekylære og genetiske analyser, er nødvendig for utvikling av innovative terapier for kreftpasienter. Emnet vil ha et spesielt fokus på kritisk analyse og presentasjon av den primære vitenskapelige litteraturen, for å fremme forståelse av styrkene og begrensningene ved de ulike tilnærmingene til kreftforskning. I tillegg til grunnleggende kunnskap, vil kliniske implikasjoner for kreftforskning og utsiktene for kurering av kreft vurderes.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, vil du ha følgende ferdigheter:

 • Forstå de viktigste prinsippene involvert i kreftutvikling
 • Skjønne de viktigste biokjemiske, molekylære, cellebiologiske og genetiske aspektene som ligger til grunn for disse prinsippene
 • Forstå hvordan denne informasjonen kan overføres til praksis i klinikken
 • Forbedre evnen til å kritisk lese den primære vitenskapelige litteraturen
 • Få erfaring i å lage vitenskapelige presentasjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper. Hvis du ikke har de anbefalte forkunnskaper, ta kontakt med emneansvarlig.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS3920 – Forskningslitteratur i kreftbiologi

Undervisning

Undervisningen består av 16-20 timer forelesninger; 8 timer gjesteseminar; 4 timer diskusjoner av vitenskapelige artikler i grupper; 10 timer studentpresentasjoner.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tellende til eksamen:
Deltagelse i klasseundervisning: 10%, Prosjekt 1: 10 %, Prosjekt 2: 5 %, Artikkelpresentasjon: 25 %, Avsluttende skriftlig eksamen: 50 %

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS3920 – Forskningslitteratur i kreftbiologi.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering 2014

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)