BIOS3920 – Forskningslitteratur i kreftbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet vil gi en grundig innføring i de molekylære og cellulære hendelsene involvert i tumordannelse, progresjon og metastasering. Denne kunnskapen, tilegnet gjennom grunnleggende forskning ved hjelp av biokjemiske, molekylære og genetiske analyser, er nødvendig for utvikling av innovative terapier for kreftpasienter. Emnet vil ha et spesielt fokus på kritisk analyse og presentasjon av den primære vitenskapelige litteraturen, for å fremme forståelse av styrkene og begrensningene ved de ulike tilnærmingene til kreftforskning.

Hva lærer du?

 • Forstå de viktigste prinsippene involvert i kreftutvikling
 • Skjønne de viktigste biokjemiske, molekylære, cellebiologiske og genetiske aspektene som ligger til grunn for disse prinsippene
 • Forstå hvordan denne informasjonen kan overføres til praksis i klinikken
 • Forbedre evnen til å kritisk lese den primære vitenskapelige litteraturen
 • Få erfaring i å lage vitenskapelige presentasjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

BIOS3600 – Genetikk og utviklingsbiologi eller tilsvarende kunnskap er sterkt anbefalt. Hvis du ikke har de anbefalte forkunnskapene ta kontakt med emneansvarlig

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV3090 – Forskningslitteratur i kreftbiologi (videreført)

Undervisning

Undervisningen består av:

 • 28 timer forelesninger
 • 4 timer kollokvier (Obligatorisk)
 • 10 timer studentpresentasjoner (Obligatorisk)
 • 8 timer gjesteseminar (75 % obligatorisk)

Eksamen

 • Deltagelse i klasseundervisning: 10%
 • Prosjekt 1: 5%
 • Prosjekt 2: 10%
 • Artikkelpresentasjon: 25 %
 • Avsluttende skriftlig eksamen: 50%

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med MBV3090 - Forskningslitteratur i kreftbiologi ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Undervises første gang vår 2019.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk