BIOS3920 – Forskningslitteratur i kreftbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Dette emnet vil gi en grundig innføring i de molekylære og cellulære hendelsene involvert i tumordannelse, progresjon og metastasering. Denne kunnskapen, tilegnet gjennom grunnleggende forskning ved hjelp av biokjemiske, molekylære og genetiske analyser, er nødvendig for utvikling av innovative terapier for kreftpasienter. Emnet vil ha et spesielt fokus på kritisk analyse og presentasjon av den primære vitenskapelige litteraturen, for å fremme forståelse av styrkene og begrensningene ved de ulike tilnærmingene til kreftforskning.

Hva lærer du?

 • Forstå de viktigste prinsippene involvert i kreftutvikling

 • Skjønne de viktigste biokjemiske, molekylære, cellebiologiske og genetiske aspektene som ligger til grunn for disse prinsippene

 • Forstå hvordan denne informasjonen kan overføres til praksis i klinikken

 • Forbedre evnen til å kritisk lese den primære vitenskapelige litteraturen

 • Få erfaring i å lage vitenskapelige presentasjoner

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

BIOS3600 – Genetikk og utviklingsbiologi eller tilsvarende kunnskap er sterkt anbefalt.  BIOS2900 – Molekylærbiologi BIOS1130 – Biokjemi I BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi

Hvis du ikke har de anbefalte forkunnskapene ta kontakt med emneansvarlig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • forelesninger

 • kollokvier (Obligatorisk)

 • studentpresentasjoner (Obligatorisk)

 • gjesteseminar (75 % obligatorisk)

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen, før forelesningen starter. Dette gjelder også for studenter på venteliste.  

Eksamen

 • Deltagelse i klasseundervisning: 10%
 • Prosjekt 1: 5%
 • Prosjekt 2: 10%
 • Artikkelpresentasjon: 25 %
 • Avsluttende skriftlig eksamen: 50%​

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med MBV3090 - Forskningslitteratur i kreftbiologi ved praktisering av tregangersregelen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 06:14:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk