BIOS3920 – Forskningslitteratur i kreftbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Dette emnet vil gi en grundig innføring i de molekylære og cellulære hendelsene involvert i tumordannelse, progresjon og metastasering. Denne kunnskapen, tilegnet gjennom grunnleggende forskning ved hjelp av biokjemiske, molekylære og genetiske analyser, er nødvendig for utvikling av innovative terapier for kreftpasienter. Emnet vil ha et spesielt fokus på kritisk analyse og presentasjon av den primære vitenskapelige litteraturen, for å fremme forståelse av styrkene og begrensningene ved de ulike tilnærmingene til kreftforskning.

Hva lærer du?

 • Forstå de viktigste prinsippene involvert i kreftutvikling

 • Skjønne de viktigste biokjemiske, molekylære, cellebiologiske og genetiske aspektene som ligger til grunn for disse prinsippene

 • Forstå hvordan denne informasjonen kan overføres til praksis i klinikken

 • Forbedre evnen til å kritisk lese den primære vitenskapelige litteraturen

 • Få erfaring i å lage vitenskapelige presentasjoner

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

BIOS3600 – Genetikk og utviklingsbiologi eller BIOS3601 – Genetikk og utviklingsbiologi eller tilsvarende kunnskap er sterkt anbefalt. 

BIOS2900 – Molekylærbiologi (videreført) eller BIOS2910 – Molekylærbiologi, BIOS1130 – Biokjemi I og BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi

Hvis du ikke har de anbefalte forkunnskapene ta kontakt med emneansvarlig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • Forelesninger

 • Kollokvier (obligatorisk)

 • Studentpresentasjoner (obligatorisk)

 • Studentprosjekter (obligatorisk) 

 • Gjesteseminar (75 % obligatorisk)

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Deltagelse i klasseundervisning: 10%
 • Prosjekt 1: 5%
 • Prosjekt 2: 10%
 • Artikkelpresentasjon: 25 %
 • Avsluttende skriftlig eksamen: 50%​

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensforsøk 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV3090 - Forskningslitteratur i kreftbiologi 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 07:14:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk