Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi fordypning i biologien til prokaryotene (Bacteria og Archaea) med vekt på cellestruktur, fysiologi, klassifisering og molekylærbiologi. Utvalgte relevante emner hvor de molekylære mekanismer er særlig godt kjent vil bli gjennomgått, for eksempel symbiotiske forhold innenfor medisin og landbruk.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskap og forståelse for det store mangfold hos prokaryote organismer når det gjelder metabolisme. Det skal gi en innføring i molekylære mekanismer og moderne metoder. Studentene skal gi egne seminarer innenfor utvalgte emner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet undervises over fem uker i slutten av høstsemesteret med 20 t. forelesninger, 8 t. seminarer som inkluderer studentpresentasjoner praktiske oppgaver på datamaskin.

Eksamen

Vurdering underveis av praktisk oppgave som blir vurdert med bokstavkarakter (ca. 20% vekting) og avsluttende muntlig eksaminasjon (ca. 80% vekting) ca. en uke etter undervisningslutt

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er valgfritt for studieretningene biokjemi og molekylærbiologi i masterprogrammet i Molekylær biovitenskap.

Emnet tilsvarer deler av BIO311 Generell mikrobiologi II.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet er nedlagt og vil fra høsten 2016 delvis erstattes  av FRM-MBV5060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk