MBV4240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler membranstruktur, transport av proteiner inn i det endoplasmatiske retikulum (ER), gjennom Golgi-apparatet og ut av cellen; kjemisk modifisering av proteiner; forskjellige former for endocytose og intracellulær transport; faktorer som regulerer intracellulær transport og fusjon med forskjellige organeller; og nylig oppdagede transportveier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha en oversikt over hvor forskningsfronten er innen temaer som:

  • Endocytiske mekanismer og intracellulær sortering
  • Transport av proteiner inn i ER og kvalitetskontroll av nylagede proteiner
  • Hvilke modeller har man for transport gjennom Golgi apparatet
  • Transportveier ut av cellen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter kunnskaper innen biokjemi og cellebiologi tilsvarende MBK bachelorstudium.

Anbefalte forkunnskaper

MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført), MBV3030 – Proteinenes biokjemi (nedlagt), MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (videreført) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Emnet går over 2 uker i oktober/november og gis dels som forelesninger (20 timer), dels som kollokvier (10 timer)

Forelesningene må regnes som pensum og det er obligatorisk deltagelse på både forelesninger og kollokvier. Kurset krever 80% deltagelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning.

Eksamen

Tre timer avsluttende skriftlig eksamen ca. 2 uker etter undervisningsslutt.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgavene vil være på engelsk, men du kan svare enten på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne: BIOS5913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan innpasses i masterstudiet i Molekylær biovitenskap og flere retninger innen biologi. Emnet vil ikke være obligatorisk i noe studium.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk