MBV9230 – Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler nyere data om eukaryote transkripsjonsfaktorer. I en generell del som tar sikte på å gi en oversikt over det eukaryote transkripsjonsapparat omhandles RNA polymerase, mekanismer for transkripsjonsfaktorer, arkitektoniske transkripsjonsfaktorer, repressormekanismer, kromatins betydning for transkripsjon og regulering va transkripsjonsfaktorers aktivitet (signaltransduksjon og posttranslasjonell modifikasjon). I andre del omhandles spesifikke translasjonsfaktorer som homeodomain og POU-familiene, bZIP- og HLH-familiene, sinkfinger familier, CREB-familien, NFkB-familien, nukleære reseptorer, Myb-familien, STAT-familien, Ets-familien, samt p53 og Rb, de siste for å illustrere sammenhengen mellom onkogenese og transkripsjon. Emnet er først og fremst beregnet på doktorgradstudenter, men kan også ta av masterstudenter i biokjemi.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg en forståelse av den komplekse oppbygging av og det intrikate samspill mellom transkripsjonfaktorer som regulerer uttrykk av gener i eukaryote celler. Målet er også at du gjennom emnet skal få en basis for å forstå moderne transkripsjonsforskning.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i molekylærbiologi/biokjemi og/eller opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende bekgrunn, MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført), MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført), MBV3040 – Nukleinsyrenes biokjemi (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV4230 – Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering

 

 

Undervisning

Emnet undervises over 3 uker i oktober og gis dels som forelesninger (20 timer), dels som seminarer hvor du presenterer en originalartikkel med et relevant tema for de andre deltagerne (ca.30 min.)

Eksamen

Avsluttende tre timers skriftlig eksamen ca to uker etter undervisningsslutt. (Evt. muntlig eksamen ved liten deltagelse på emnet)
I tillegg til en kort artikkelpresentasjon skal du holde en individuell presentasjon/seminar over et særemne som oppgis av hovedlærer. Dette skal være godkjent før eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)