IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en fortsettelse av emnet IN1900, og gir en innføring i mer avanserte begreper innenfor programmering og programvareutvikling. Sentrale mål i emnet er å introdusere nyttige verktøy og konsepter for vitenskapelig programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1910 vil du:

  • Ha kunnskap om og erfaring i mer avansert bruk av programmeringsspråket Python, inkludert arv og objektorientert programmering, samt å bruke Python i kombinasjon med andre programmeringsspråk.
  • Ha grunnleggende kunnskap om og erfaring med programmering i C++, inkludert sentrale begreper i objektorientering som abstrakte klasser og virtuelle metoder.
  • Ha kjennskap til noen sentrale datastrukturer som f.eks. arrays og lenkede lister, med tilhørende algoritmer
  • Kunne generere tilfeldige tall og bruke disse til å kjøre stokastiske simuleringer.
  • Kunne enklere former for algoritmeanalyse og optimalisering, som f.eks profilering og parallelisering.
  • Kunne bruke verktøy for versjonskontroll og verifikasjon, inkludert enhetstesting og regresjonstesting. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Ett av emnene IN1000, IN1900/IN-KJM1900, INF1000, INF1100, IN105 eller INF101.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskap om programmering i Python. Studenter som kun har erfaring med andre programmeringsspråk anbefales å sette seg inn i grunnleggende Python før kurset. Dette kan f.eks. gjøres som selvstudium basert på de første kapitlene i anbefalt pensumlitteratur.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke. Forelesningene vil være en kombinasjon av ordinære forelesninger og veiledet prosjektarbeid og oppgaveløsning. 

Eksamen

Mappeevaluering samt muntlig eksamen. Studentene utvikler og leverer et større programsystem med tilhørende dokumentasjon, og alle vil bli kalt inn til en muntlig høring hvor de må demonstrere at programmet virker og forklare sentrale deler av programmet og den underliggende matematikken.

Alle innleveringene må være godkjente for å få bestått karakter i emnet. Både mappen og den muntlige eksamenen må være bestått for å få bestått karakter.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk