IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er en fortsettelse av emnet IN1900, og gir en innføring i mer avanserte begreper innenfor programmering og programvareutvikling. Sentrale mål i emnet er å introdusere nyttige verktøy og konsepter for vitenskapelig programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1910 vil du:

  • Ha kunnskap om og erfaring i mer avansert bruk av programmeringsspråket Python, inkludert arv og objektorientert programmering, samt å bruke Python i kombinasjon med andre programmeringsspråk.
  • Ha grunnleggende kunnskap om og erfaring med programmering i C++, inkludert sentrale begreper i objektorientering som abstrakte klasser og virtuelle metoder.
  • Ha kjennskap til noen sentrale datastrukturer som f.eks. arrays og lenkede lister, med tilhørende algoritmer
  • Kunne generere tilfeldige tall og bruke disse til å kjøre stokastiske simuleringer.
  • Kunne enklere former for algoritmeanalyse og optimalisering, som f.eks profilering og parallelisering.
  • Kunne bruke verktøy for versjonskontroll og verifikasjon, inkludert enhetstesting og regresjonstesting.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Ett av emnene IN1000, IN1900/IN-KJM1900, INF1000, INF1100, IN105 eller INF101.

Emnet forutsetter kunnskap om programmering i Python. Studenter som kun har erfaring med andre programmeringsspråk anbefales å sette seg inn i grunnleggende Python før kurset. Dette kan f.eks. gjøres som selvstudium basert på de første kapitlene i anbefalt pensumlitteratur.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke. Forelesningene vil være en kombinasjon av ordinære forelesninger og veiledet prosjektarbeid og oppgaveløsning.

Eksamen

Mappeevaluering samt muntlig eksamen. Studentene utvikler og leverer et større programsystem med tilhørende dokumentasjon, og alle vil bli kalt inn til en muntlig høring hvor de må demonstrere at programmet virker og forklare sentrale deler av programmet og den underliggende matematikken.

Alle innleveringene må være godkjente for å få bestått karakter i emnet. Både mappen og den muntlige eksamenen må være bestått for å få bestått karakter.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra den muntlige eksamen, kan ta utsatt eksamen.

Det arrangeres ny muntlig eksamen for studenter som ikke bestod den muntlige eksamen dersom de har bestått mappeevalueringen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:22:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk