IN4110 – Problemløsning med høynivå-språk

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i mer avanserte sider ved script- og programmeringsspråket Python, bl.a. objektorientert programmering, regulære uttrykk, interaksjon med operativsystemet, plattform-uavhengig kode, effektiv design av programsystemer med tidskritiske operasjoner, utvidelser i kompilerte språk som C/C++, data-analyse og web-programmering. Emnet gir også en grunnleggende innføring i script-språket Bash, testing og dokumentering av kode, og versjonskontrollsystem git. Spesiell vekt legges på praktisk problemløsning med et fokus på interessante og studierelevante oppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet:

  • har du kjennskap til mer avanserte sider ved programmerings-språket Python, inkludert bruk av regulære uttrykk og interaksjon med operativsystemet.
  • kan du skrive script i Python og Bash for å automatisere egne arbeidsoppgaver.
  • har du kjennskap til versjonskontrollsystemet git og hvordan kode kan dokumenteres og testes. kan du bruke vektorisering til å skrive effektive programmer i Python.
  • kan du kombinere Python med kompilerte programmeringsspråk som C og C++.
  • kan du skrive et web brukergrensesnitt til Python programmer.
  • kan du bruke Python-verktøy for avansert data-analyse og maskinlæring.
  • kan du skrive programmer som løser oppgaver fra ulike fagområder, som fysikk, medisin, biologi og finans.
  • vil du få en dypere forståelse av mer avanserte sider ved Python-språket, for eksempel effektive numeriske beregninger ved å utvide Python med kode skrevet i C/C++ (extending Python).
  • vil du lære å kjøre data-analyser og maskinlæring med avanserte Python-pakker (Pandas og scikit-learn).

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke. Forelesningene vil være en kombinasjon av ordinære forelesninger og veiledet prosjektarbeid og oppgaveløsning.

Eksamen

Mappeevaluering. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3110 – Problemløsning med høynivå-språk, INF3331 – Problemløsning med høynivå-språk (videreført), INF4331 – Problemløsning med høynivå-språk (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2022 12:23:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)