IN3110 – Problemløsning med høynivå-språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i mer avanserte sider ved script- og programmeringsspråket Python, bl.a. objektorientert programmering, regulære uttrykk, interaksjon med operativsystemet, plattform-uavhengig kode, effektiv design av programsystemer med tidskritiske operasjoner, utvidelser i kompilerte språk som C/C++, data-analyse og web-programmering. Emnet gir også en grunnleggende innføring i script-språket Bash, testing og dokumentering av kode, og versjonskontrollsystem git. Spesiell vekt legges på praktisk problemløsning med et fokus på interessante og studierelevante oppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet:

  • har du kjennskap til mer avanserte sider ved programmerings-språket Python, inkludert bruk av regulære uttrykk og interaksjon med operativsystemet.
  • kan du skrive script i Python og Bash for å automatisere egne arbeidsoppgaver.
  • har du kjennskap til versjonskontrollsystemet git og hvordan kode kan dokumenteres og testes. kan du bruke vektorisering til å skrive effektive programmer i Python.
  • kan du kombinere Python med kompilerte programmeringsspråk som C og C++.
  • kan du skrive et web brukergrensesnitt til Python programmer.
  • kan du bruke Python-verktøy for avansert data-analyse og maskinlæring.
  • kan du skrive programmer som løser oppgaver fra ulike fagområder, som fysikk, medisin, biologi og finans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke. Forelesningene vil være en kombinasjon av ordinære forelesninger og veiledet prosjektarbeid og oppgaveløsning.

Eksamen

Mappeevaluering. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4110 – Problemløsning med høynivå-språkINF3331 – Problemløsning med høynivå-språk (videreført)INF4331 – Problemløsning med høynivå-språk (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)