IN5170 – Modeller for parallellitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir et innblikk i noen grunnleggende begreper og teknikker for spesifikasjon og resonnering om parallelle prosesser, med henblikk på tett samarbeidende tråder så vel som distribuerte og objektorienterte systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til ulike mekanismer for parallellitet, inklusive systemer basert på bruk av felles variable og systemer basert på kommunikasjon
  • har du god innsikt i typiske problemer ved parallelle systemer, som deadlock ("vranglås"), fairness og starvation
  • kan du spesifisere, utforme og analysere et parallelt system slik at det oppfyller ønskede egenskaper
  • kan du resonnere om egenskapene til et parallelt system

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)/INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

 

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

4 timers skriftlig eller muntlig eksamen (avhengig av antall påmeldte) ved semesterets slutt. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4140 – Modeller for parallellitet (videreført), INF9145 – Models of concurrency (videreført), IN9170 – Modeller for parallellitet

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. juli 2022 06:22:00

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk