IN9350 – Design av CMOS bildesensor

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til CMOS bildesensorbrikker brukt i digitalkamera. Hele signalkjeden fra lys inn til jpeg-komprimert bilde vil bli dekket, inkl. piksler og avlesningskretser, A/D-konvertering, digital bildebehandling og input/output grensesnitt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette kurset, vil du ha:

  • grunnleggende kunnskap om analoge og digitale kretser som brukes i kameraer

  • grunnleggende kunnskap om konstruksjon og analyse av piksler og utlesningskretser i CMOS

  • grunnleggende kunnskap om digitale bildesignalbehandlingsblokker som sortnivå kompensering, støyfiltrering, fargebehandling og kartlegging av gammakompensering

  • grunnleggende kunnskap om bildesensorer med høyt dynamisk område

  • grunnleggende kunnskap om simulering og modellering av bildesensor-output

  • forståelse av hvordan støy og signal/støy-forhold definerer bildekvalitet

  • kunnskap om bildeprosesseringsalgoritmer brukt i kameraer

  • kunnskap om hvordan du kan lage modeller for og analysere signal/støyforhold i signalkjeden

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

IN5350 og IN9350 vil bli sett i sammenheng opp mot antall plasser, med prioritet gitt til PhD-studenter med IN9350 i godkjent utdanningsplan.

Forkunnskaper innenfor analog/mixed-signal CMOS konstruksjon, analog mikroelektronikk, digital bildebehandling og lineær kretselektronikk anbefales.

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesning per uke, pluss obligatorisk øvelser hver uke.

Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske øvelser. Les mer om retninglinjer for obligatorisk oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller 4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen avhengig av antall studenter.

Alle obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5350 – Design av CMOS bildesensor, INF5442 – Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (videreført), INF9442 – Image Sensor Circuits and Systems (videreført), INF5441 – CMOS billedsensor (videreført)

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 22:17:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk