Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Programmering i assemblerspråk, oppbyggingen av datamaskiner. Dessuten vil studenter som ikke har INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) få en innføring i kretsteknikk mens de som ikke har INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) vil bli gitt opplæring i programmeringsspråket C.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF2270 kan du:

  • utvikle enkle kretser utifra logiske formler
  • bygge komponenter til en enkel datamaskin med logiske porter
  • forklare hvordan de ulike delene i en moderne datamaskin fungerer og samarbeider
  • utnytte fordelene ved et avansert dataminne med virtuelt minne og cache
  • programmere i x86-maskinskråk og -assemblerkode
  • utvikle ekstremt raske programmer ved å benytte et høynivåspråk som C sammen med assemblerkode

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) eller INF1400 – Digital teknologi (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

De første ukene vil undervisningen bli delt ut fra hvilke kurs studentene har tatt tidligere.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt, samt en kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Dette emnet undervises siste gang våren 2018.

Eksamen

Hver vår

Eksamen siste gang våren 2019 og våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk