INF5120 – Modellbasert systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på prinsipper og prosesser for praktisk og aktiv modellering med UML. Emnet tar utgangspunkt i den siste utviklingen rundt UML 2.0, der det fokuseres på beskrivelse av komponentbaserte systemer, sammen med prinsipper for modellbasert arkitektur. Emnet konsentrerer seg om god bruk av UML for modellering av systemer på ulike nivåer, fra virksomhetsnivå til programvare arkitektur til programvare komponent nivå, med spesiell vekt på bruk av analyse, design og arkitektur patterns. Det fokuseres på modellering av plattformuavhengige modeller som basis for automatisk generering av plattformspesifikke modeller for plattformer som J2EE, CORBA, MS .Net og Web Services med XML. Vi vil illustrere fremgangsmåten gjennom eksempler. Noen av øvingene skal bringes fram til realisering av modellene i Java. Modelleringen vil bli understøttet av en systemutviklingsprosess for komponentbaserte interoperable systemer, basert på en spesialisering av Unified Process.

Hva lærer du?

Emnet skal utvikle studentenes intuisjon og forståelse for objektmodellering og modellbasert systemutvikling og gi en forståelse for fordeler og ulemper ved å bruke dette i praktisk systemutvikling. Videre skal det sette studentene i stand til å bruke objekter til å modellere ulike fenomener i både analyse og design, og gi en forståelse for viktige metoder og forutsetninger for effektiv utnyttelse av gjenbruk i modellering og programvareutvikling.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Emnet bygger på INF3120 – Utvikling av store programsystemer (nedlagt) / INF4120 – Utvikling av store programsystemer (nedlagt) /IN 219

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 1 time øvelse/forelesning per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 03:44:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2019

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)