Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Billedsensorer, kjernen i digitale stillbildekameraer og videokameraer, er for tiden under sterk utvikling. I tillegg til tradisjonelt anvendte kameraer, har de små og billige sensorene åpnet for innbygning av kamera i f.eks. mobiltelefoner, PC-er, biler, medisinsk utstyr og industrielt produksjonsutstyr.

Billedsensorer består av en matrise av lysfølsomme elementer, pixler (picture element). Pixler er i hovedsak fotodioder i kombinasjon med noen få transistor som muliggjør adressering og signalutlesning.

CMOS-teknologi har den fordelen at pixlene kan kombineres med komplekse elektroniske utlesnings- og kontrollkretser på samme silisiumbrikke.

Emnet omhandler lysfølsomhet i silisium, metodikk for signalutlesning, karakterisering, metoder for opptak av scener med høy dynamikk og metoder for opptak av dybdeinformasjon.

 

Hva lærer du?

Etter emnet skal studentene forstå de fysiske mekanismene i fotodioder, være i stand til å konstruere sensorer med utlesningselektronikk og ha basiskunnskap om karakterisering, utfordringer og begrensninger.

Studentene får også en kort innføring i optikk - fargeinterpolasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over 1 semester og har 2 forelesningstimer per uke. To obligatoriske oppgaver skal gjennomføres. Disse oppgavene inneholder både teori, simuleringer og praktisk eksperimentering med kamera. Oppgavene kan utføres i grupper på maksimalt 2 studenter. Skriftlig rapporter må innleveres til oppgitte tidsfrister og bedømmes med godkjent/ikke godkjent. Rapporter fra tidligere gjennomførte emner godkjennes ikke. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med INF5410 og INF-CBS.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)