TEK9340 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faget gir en omfattende oversikt over energisystemmodellering; et grunnleggende fagområde for å kunne gjennomføre helhetlige analyser hvor sammenhengen mellom energi, økonomi, ressurser og miljøaspekter inngår. Modellering av interaksjonen mellom energi og økonomi er en av hjørnestenene innen både offentlige energipolitikk-prosesser, så vel som investeringsbeslutninger innen private energiselskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, vil studentene kunne:

  • Utvikle konsistente energi- og klimascenarier
  • Utarbeide energiframskrivninger («energibehov») for ulike sluttbrukersektorer basert på aktivitet, indikatorer og historisk energibruk
  • Benytte kunnskap fra forskjellige fagområder (matematisk modellering, økonomi, fysikk/energiressurser, energiteknologier, etc) for å kunne gjennomføre tekno-økonomiske analyser av bærekraftige energisystemer
  • Utvikle og benytte energisystemmodeller for å analysere forskjellige energi- og klimascenarier

Studentene vil også ha generell kunnskap om:

  • Anerkjente, internasjonale energi- og klimascenarier
  • Global og nasjonal energi- og klimapolitikk

Ph.d.-studenter skal utvikle en energisystemmodell (i f eks TIMES, GAMS eller MATLAB), og benytte den til å analysere forskjellige, aktuelle scenarier. Arbeidet skal deretter presenteres for de øvrige studentene.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt i grunnblokken i bachelorprogrammet innen matematikk, informatikk og teknologi.
I tillegg vil det være en fordel dersom studentene har tatt ett eller flere av følgende fag:

Undervisning

3 timer undervisning i uka. I tillegg vil faget inneholde 3 innleveringsoppgaver (av mindre omfang) hvorav minimum 2 må være godkjent for å kunne ta eksamen.

For ph.d.-kandidater skal det gjennomføres en semesteroppgave som teller 30 % av totalkarakteren.

Eksamen

Ph.d.-kandidater gjennomfører en semesteroppgave som teller 30 % av totalkarakteren. I tillegg kommer en individuell, muntlig eksamen på slutten av semesteret som teller 70 % av totalkarakteren. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig. Både semesteroppgave og avsluttende eksamen må være bestått.

2 innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. 

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Et eksamensforsøk i dette emnet teller også som forsøk i følgende emner: TEK5340

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)