KJM-FRM9055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM-FRM9055 fokuserer på avanserte analysemetoder for organiske forbindelser i ulike matrikser som biologiske væsker (f. eks. serum, urin, cellekulturer) og miljøprøver (f. eks overflatevann).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til avanserte prøveopparbeidelsesteknikker (både off-line og on-line)
  • har du omfattende innsikt i gasskromatografi og GC-MS
  • har du omfattende innsikt superkritisk fluid kromatografi
  • har du omfattende innsikt i elektroforetiske teknikker
  • har du innsikt i «the cutting edge» av væskekromatografi (inkludert nye separasjonskolonner)
  • kan du sette deg inn i vitenskapelig litteratur på feltet
  • kan du bearbeide kunnskap om feltet slik at du kan formidle det i en undervisningssituasjon (forelesningsnivå).

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er sterkt anbefalt å ha en bakgrunn i analytisk kjemi tilsvarende KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM3400 (for studenter med kjemibakgrunn) eller FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og FRM3030 (for studenter med farmasibakgrunn), samt FRM-KJM9050.

Undervisning

Undervisningen gis intensivt over 11 dager med rundt 40 forelesningstimer og rundt 15 kollokvietimer. Kollokvieundervisningen er obligatorisk og legger vekt på utvikling av nye analysemetoder.

Du skal sette deg inn i og gi en forelesning over et oppgitt emne. Bakgrunnsmaterialet kommer til å bestå av to eller flere artikler. Foredraget må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Høst 2019 blir emnet gitt i stor grad som et selvstudium med 4 kollokvier i starten av november. Datoer for kollokvier vil bli avtalt med studentene per mail i august.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen eller 45 minutter muntlig eksamen, avhengig av antall studenter som tar emnet. Du må ha deltatt i minst 75 % av kollokvieundervisningen og fått godkjent presentasjonen din før du kan gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)