KJM-FRM9055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

KJM-FRM9055 fokuserer på avanserte analysemetoder for organiske forbindelser i ulike matrikser som biologiske væsker (f. eks. serum, urin, cellekulturer) og miljøprøver (f. eks. overflatevann).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til avanserte prøveopparbeidelsesteknikker (både off-line og on-line)
  • har du omfattende innsikt i gasskromatografi og GC-MS
  • har du omfattende innsikt superkritisk fluid kromatografi
  • har du omfattende innsikt i elektroforetiske teknikker
  • har du innsikt i «the cutting edge» av væskekromatografi (inkludert nye separasjonskolonner)
  • kan du sette deg inn i vitenskapelig litteratur på feltet
  • kan du bearbeide kunnskap om feltet slik at du kan formidle det i en undervisningssituasjon (forelesningsnivå)

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det er sterkt anbefalt å ha en bakgrunn i analytisk kjemi tilsvarende KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder (for studenter med kjemibakgrunn) eller FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (nedlagt) og FRM3030 – Bruk av legemidler, del III (for studenter med farmasibakgrunn), samt FRM-KJM9050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis intensivt over 11 dager med rundt 40 forelesningstimer og rundt 15 kollokvietimer. Det er obligatorisk å delta på kollokvieundervisningen. I kollokviene vil det bli lagt vekt på utvikling av nye analysemetoder.

Du skal sette deg inn i og gi en forelesning over et oppgitt emne. Bakgrunnsmaterialet kommer til å bestå av to eller flere artikler. Foredraget må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) eller muntlig eksamen (45 minutter), som teller 100% ved sensurering.

Eksamensformen (skriftlig eller muntlig) avhenger av antall studenter som tar emnet.

Du må ha deltatt i minst 75% av kollokvieundervisningen og fått godkjent presentasjonen din før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM-FRM5055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder

Hjelpemidler til eksamen

Inge hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2021 17:18:04

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)