KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende naturvitenskaplig innføring i våre miljøutfordringer og flere av FNs bærekraftsmål., og hvordan denne kunnskapen benyttes av miljømyndighetene. En gruppe-prosjektoppgave gir fordypning i et valgt miljøtema og trening i vitenskapelig publisering. Emnet har en tverrfaglig tilnærming som gjør at det vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kjennskap til de bakenforliggende årsakene til våre miljøutfordringer og hvordan disse utøver press på miljøet
 • har du kunnskap om den lokale, regionale og globale miljøtilstanden og endring som er i ferd med å skje
 • behersker du å se sammenhengen i våre miljøutfordringer gjennom biogeokjemiske sykluser av utvalgte stoffer i miljøet
 • kan du vurdere hva som er de viktigste effektene disse endringer har på økosystemet og våre økosystemtjenester og anta hvordan miljøet reagerer gjennom tap av økosystemtjenester og biodiversitet, og vurdere hvordan samfunnet best kan reagere gjennom avbøtende tiltak

Du vil i tillegg få en innføring i hvordan man fremskaffer litteratur og setter seg inn i et miljøproblem, sammenstiller kunnskapen om denne, og skriver en rapport om temaet i et vitenskapelig format.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi 1 fra den videregående skole.

Undervisning

40 timer forelesninger.

Studentene skal, enkeltvis eller i grupper, skrive en obligatorisk prosjektoppgave. Godkjent prosjektoppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Oppgaven vil telle 25% av endelig karakter.

Det arrangeres en dagsekskursjon der vi ser på enten et miljøproblem eller et renseanlegg.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En skriftlig deleksamen i form av prosjektoppgave teller 25 % av avsluttende karakter. 4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen teller 75 % av avsluttende karakter. Begge eksamener må være bestått i samme semester for å få avsluttende karakter.

Hjelpemidler

Lommekalkulator. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk