KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og beregningsorientert innføring i grunnleggende kvantemekanikk og den kvantemekaniske beskrivelsen av molekyler, samt de viktigste kvantekjemiske beregningsmetoder. Emnet gir også en innføring i de viktigste spektroskopiske metoder i kjemien.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • kjenner du elementære kvantemekaniske prinsipper
 • kan du løse enkle kvantemekaniske problemer
 • kan du forklare molekylers struktur og kjemisk binding
 • forstår du prinsippene for UV/VIS, IR, MW, Raman, NMR og EPR spektroskopi, samt diffraksjon
 • kan du bruke tetthetsfunksjonalteori og kvantekjemisk programvare til å beregne molekylers elektronstruktur, likevektsgeometri og spektroskopiske konstanter
 • kan du bruke Python til å designe, eksekvere og analysere kvantekjemiske beregninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke. Undervisningen består av:

 • 42 timer forelesning
 • 24 timer gruppeundervisning
 • 6 obligatoriske øvelser à 4 timer

6 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet, også for studenter på venteliste. Det er obligatorisk oppmøte på laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) ved slutten av semesteret teller 100%.

6 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk