Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning i emnet er avlyst høsten 2021.

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Kvantemekanikkens grunnlag. Postulater, operatorer, bølgefunksjoner. Eksakt løsbare systemer. Angulært moment. Symmetri. Variasjonsregning. Perturbasjonsteori. Molekylorbitalteori. Hartree-Fock modellen. Konfigurasjonsvekselvirkning (CI). Multikonfigurasjonsberegninger (MCSCF). Coupled cluster metoder. Tetthetsfunksjonalteori.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i kvantekjemi, med vekt på den teoretisk bakgrunn for kvantekjemiske beregninger. Det vil være nyttig både for studenter som tar sin mastergrad i kvantekjemi, og for studenter som benytter kvantekjemiske beregninger i tilknytning til eksperimentelt arbeid.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført), emne: KJM3600 og kunnskaper tilsvarende minimum MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) i matematikk eller tilsvarende emner. .

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp med KJM9600 – Kvantekjemi.
  • 7 studiepoeng overlapp med KJ260.
  • 3 studiepoeng overlapp med KJ465.

Undervisning

Undervisningen består av 45 timer forelesninger og 30 timer gruppeøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9600 – Kvantekjemi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 13:30:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)