KJM9200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sammenheng mellom organiske forbindelsers struktur og reaktivitet. Studier av reaksjonsmekanismer i addisjons-, eliminasjons-, substitusjons- og omleiringsreaksjoner herunder fotokjemiske og perisykliske reaksjoner.

Hva lærer du?

 Når du har fullført dette emnet:

  • kan du forutsi og redegjøre for reaksjonsmekanismene til de vanligste reaksjonstypene innen organisk kjemi.
  • kan du formidle aktuell kunnskap om reaksjonsmekanismer i organisk kjemi.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger og 10 timer gruppeundervisning. I tillegg skal du sette deg inn i og gi en presentasjon over et oppgitt emne. Presentasjonen må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) eller avsluttende muntlig eksamen fastsettes etter at semesteret har startet og teller 100 % av avsluttende karakter. I tillegg skal du sette deg inn i og gi en presentasjon over et oppgitt emne. Presentasjonen må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2015

Høst 2013

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen

Høst 2013

Hvert 4. semester fra høsten 2011.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis engelsktalende studenter ber om det, ellers norsk.