KJM9320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til eksperimentelle metoder for strukturbestemmelse og strukturprediksjon. Emnet er undervist av eksperter innen fagfeltet, og vil dekke de viktigste høyoppløselige metodene Røntgenkrystallografi og NMR-spektroskopi, samt elektronkryomikroskopi (Cryo- EM), liten vinkel røntgen og neutronspredning (SAXS og SANS), molekylær modellering og strukturell massespektrometri. Metodene vil bli studert både i teori og i praksis, og vil gi studentene en god oversikt over metoder som er anvendbare i deres Phd.-prosjekter. Emnet skal også gjøre det mulig for deltakerne å lese og bedømme nyeste litteratur innen fagfeltet.

Hva lærer du?

Når du er ferdig med emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Grunnleggende forståelse av de viktigste eksperimentelle strukturelle biologiteknikkene proteinkrystallografi, NMR og cryo-EM
  • Kunnskaper om komplementære eksperimentelle teknikker, som SAXS, SANS og strukturell massespektrometri.
  • Kunnskap om komplementære teoretiske teknikker (molekylær modellering) og bioinformatikk.
  • Innsikt i når man skal bruke hvilken teknikk, og deres fordeler og begrensninger
  • Praktisk erfaring
  • Kunne presentere eget arbeid og viktige vitenskapelige konsepter
  • Kunne lese, forstå og bedømme strukturbiologiske publikasjoner

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Maks 30 studenter; det gis prioritet til doktorgradsstudenter som er registrert i BioCat PhD-skolen.

Kunnskap om proteinstruktur (for eksempel fra KJM5310 – Biologiske makromolekylers struktur og funksjon/KJM9310 – BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår i løpet av en kompakt 1-ukesperiode, og består av 16 timer forelesninger og 17 timer obligatoriske øvelser, 3 timer studentpresentasjoner, minisymposium (4 timer) og en utflukt (8 timer). All undervisning er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte på hele seminaret. To korte, muntlige presentasjoner, inkludert en idé-pitch, må være gjennomført og godkjent før eksamen.

Godkjent obligatorisk oppmøte og godkjente presentasjoner er gyldige i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%.

Skriftlig hjemmeeksamen over valgfritt tema/protein. Eksamen er basert på utforsking av eksisterende litteratur om temaet. Phd-studenter skal i tillegg kunne identifisere hull i eksisterende forskning, og foreslå forsøk basert på innholdet i emnet.

Obligatorisk oppmøte på seminarundervisningen og to muntlige presentasjoner må være godkjent før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM5320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker

Hjelpemidler til eksamen

Tilgang til alt materiell er tillatt. Studentene har videre lov til å konsultere med sine medstudenter (men ikke med lærere eller andre eksperter), men må skrive hjemmeeksamen individuelt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2020 07:42:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Annenhver vår fra 2018

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk