KJM9320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM9320 gir en introduksjon til eksperimentelle metoder for strukturbestemmelse og strukturprediksjon. Emnet er undervist av eksperter innen fagfeltet, og vil dekke de viktigste høyoppløselige metodene Røntgenkrystallografi og NMR-spektroskopi, samt elektronkryomikroskopi (Cryo- EM), liten vinkel røntgen og neutronspredning (SAXS og SANS), molekylær modellering og strukturell massespektrometri. Metodene vil bli studert både i teori og i praksis, og vil gi studentene en god oversikt over metoder som er anvendbare i deres Phd.-prosjekter. Emnet skal også gjøre det mulig for deltakerne å lese og bedømme nyeste litteratur innen fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter at du har gjennomført kurset, skal du ha følgende kompetanse:

  • Grunnleggende forståelse av de viktigste eksperimentelle strukturelle biologiteknikkene proteinkrystallografi, NMR og cryo-EM
  • Kunnskaper om komplementære eksperimentelle teknikker, som SAXS, SANS og strukturell massespektrometri.
  • Kunnskap om komplementære teoretiske teknikker (molekylær modellering) og bioinformatikk.
  • Innsikt i når man skal bruke hvilken teknikk, og deres fordeler og begrensninger
  • Praktisk erfaring
  • Kunne presentere eget arbeid og viktige vitenskapelige konsepter
  • Kunne lese, forstå og bedømme strukturbiologiske publikasjoner

Opptak og adgangsregulering

Maks 30 studenter; det gis prioritet til doktorgradsstudenter som er registrert i BioCat PhD-skolen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om proteinstruktur (for eksempel fra KJM5310/9310) 

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot KJM5320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker

Undervisning

Emnet består av 16 timer forelesninger og 17 timer obligatoriske øvelser, 3 timer studentpresentasjoner, minisymposium (4 timer) og en utflukt (8 timer). All undervisning er obligatorisk. Undervisningen foregår i løpet av en kompakt 1-ukesperiode.

Det er obligatorisk oppmøte på hele seminaret. To korte muntlige presentasjoner må være gjennomført før eksamen.

Godkjent obligatorisk oppmøte og godkjente presentasjoner er gyldige i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%

Skriftlig hjemmeeksamen over valgfritt tema/protein. Eksamen er basert på utforsking av eksisterende litteratur om temaet. Phd-studenter skal i tillegg kunne identifisere hull i eksisterende forskning, og foreslå forsøk basert på innholdet i emnet.

Obligatorisk oppmøte på seminarundervisningen og to muntlige presentasjoner må være godkjent før eksamen. 

Hjelpemidler

Tilgang til alt materiell er tillatt. Studentene har videre lov til å konsultere med sine medstudenter (men ikke med lærere eller andre eksperter), men må skrive hjemmeeksamen individuelt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Annenhver vår fra 2018

Eksamen

Annenhver vår fra 2018

Undervisningsspråk

Engelsk