KJM9310 – BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM9310 er det mest grunnleggende emnet i porteføljen av den nasjonale PhD-skolen i strukturbiologi, BioCat, men er usedvanlig oppdatert og dekker strukturer aktuelle i dagens forskning. Emnet fokuserer på proteinstruktur og -funksjon, men oppbygging av karbohydrater og nukleinsyrer blir også gjennomgått. I tillegg gir emnet en innføring i eksperimentelle metoder for strukturbestemmelse og strukturprediksjon.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha kjennskap til strukturen til de viktigste typer biologiske makromolekyler og prinsippene for deres oppbygging
  • Fundamental forståelse om sammenhengen mellom struktur og funksjon
  • Ha kjennskap til proteinklassifiseringer og detaljert kunnskap om enzymer, motorproteiner, virusproteiner, proteiner i immunsystemet, amyloider og prioner, samt membranproteiner og store biomolekylære komplekser som fettsyresyntase og ribosomet
  • Ha innsikt i eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse, proteinfolding og strukturprediksjon
  • Kunne lage profesjonelle bilder av biologiske molekyler
  • Utføre et grundig litteratursøk, lese originale vitenskaplige artikler og presentere de muntlig på engelsk for andre studenter

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM1101 – Generell kjemi, KJM1111 – Organisk kjemi IKJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5310 – Biologiske makromolekylers struktur og funksjon

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Kjemisk institutt.

Undervisning

Emnet omfatter 28 timer forelesninger og 16 timer kollokvier og en obligatorisk oppgave som skal presenteres muntlig.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatorisk oppgave må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester for studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Fram til høsten 2009 het emnet Biologiske makromolekylers struktur. Emnet ble endret fra master- til Ph.D.-nivå f.o.m. høsten 2011.

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak august.

Godkjent obligatorisk oppgave er kun gyldig ett semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk