Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende teori for termodynamikken hos irreversible prosesser. Gibbs likning. Fluks og krefter. Entropiproduksjon. Fenomenologiske likninger. Onsagers resiproke relasjoner. Litt om Gibbs ensemblemetode for statistisk termodynamikk. Faste stoffer. Reelle gasser og introduksjon til væsketeori og til irreversibel statistisk mekanikk, med Monte-Carlo og molekyldynamikk-metoder.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet

  • har du grundig kunnskap om termodynamikk slik at du kan lese vitenskapelig litteratur på feltet
  • kan du anvende termodynamiske beregninger i ditt eget forskningsarbeid
  • kan du sette deg inn i og gi et et seminar over et oppgitt emne

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger og 17 timer øvelser. I tillegg skal du gi et seminar over et oppgitt emne. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %. Du skal også gi et seminar over et oppgitt emnet. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2012

Hvert fjerde semester. Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Høst 2012

Hvert fjerde semester.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)