Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en integrert beskrivelse av kjemiske prosesser og likevektssystemer som bestemmer mobilitet, transport, omsetning og effekter av kjemiske forurensninger i luft, jord og vann. Videre gis det en innføring i naturlige kjemiske prosesser i det ytre miljø. Forelesningene gis av eksterne og interne forskere og det benyttes eksempler fra aktuell forskningsvirksomhet.

Hva lærer du?

Kurset skal gi studentene nødvendig basiskunnskap for å forstå og forutsi virkning av ulike kjemiske forurensninger i det ytre miljø.
Du lærer om:

  • Våre største miljøutfordringer
  • Kjemiske likevekter i luft, jord og vann
  • Hvordan lage fordeling- og stabilitetsdiagrammer
  • Kilder, transport og skjebne av persistente organiske forbindelser (POPer) i det ytre miljø
  • Helse og miljøeffekter av POPer
  • Luftforurensninger på ulik skala
  • Drivhuseffekten og globale klimaendringer

KJM9700 skiller seg fra KJM5700 ved at du også skal lære å anvende kunnskapen opp mot tema i din Ph.D.-oppgave og kunne presentere dette for faggruppen i Miljøanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM3700 – Miljøkjemi I (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5700 – Miljøkjemi II

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger og en obligatorisk prosjektoppgave. Tema for prosjektoppgaven velges i samarbeid med emneansvarlig og bør fortrinnsvis være knyttet til ditt eget forskningsprosjekt. Prosjektoppgaven må være godkjent før du får gå opp til eksamen.
Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %. I tillegg skal du skrive en prsjektoppgave. Tema for prosjektoppgaven velges i samarbeid med emneansvarlig og bør fortrinnsvis være knyttet til ditt eget forskningsprosjekt. Prosjektoppgaven må være godkjent før du får gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis internasjonale studenter ber om det, ellers norsk.