KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM2600 gir en kvantemekanisk innføring i atomers, molekylers egenskaper samt grunnlaget for viktige spektroskopiske metoder (UV/VIS, IR, MW, Raman, NMR, EPR) og statistisk termodynamikk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • kjenner du elementære kvantemekaniske prinsipper
 • kan du forklare atomers elektronstruktur og periodiske egenskaper
 • kan du forklare molekylers elektronstruktur og kjemisk binding
 • forstår du prinsippene for strukturbestemmelse av molekyler.
 • forstår du prinsippene for de viktigste molekylære spektroskopiformer
 • forstår du grunnbegrepene i statistisk termodynamikk
 • kan du gjennomføre enkle kvantekjemisk beregninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1100 - Generell kjemi og matematikk tilsvarende MAT1100 - Kalkulus eller MAT1012 - Matematikk 2.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger, 35 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 20 timer (5 øvelser à 4 timer).  Laboratoriekurset og minimum 60% gruppetime-deltakelse må være godkjent for at en student skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til alle laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) ved slutten av semesteret teller 100%. Laboratoriekurset og 60% gruppetime-deltakelse må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator og formelsamlingen "Fysiske størrelser og enheter", 4. utgave, Angell og Ebbe Lian.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet evalueres våren 2008.

Annet

Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet er avlyst våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Det avholdes eksamen i emnet våren 2019 for studenter som har bestått obligatoriske labkurs i emnet tidligere. Studenter som mangler godkjent gruppe-deltakelse må henvende seg til instituttet for å bli meldt opp til eksamen.

Undervisningsspråk

Norsk