Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i den grunnleggende representasjonsteorien. Hovedvekten vil ligge på de tre områdene: endelige grupper, kompakte liegrupper og komplekse liealgebraer. En tenkelig målsetning for de tre emnene kan være henholdsvis å utvikle teorien frem til Frobenius-resiprositet, Peter-Weyl–teoremet og Weyls karakterformel, og Cartans klassifikasjon av simple, komplekse liealgebraer og “highest weight”-teoremet.

Det legges på vekt konkrete eksempler, som de klassiske liegruppene og de fem eksepsjonelle, og symmetriske grupper i det endelige tilfellet. Det er også ønskelig med et blikk på anvendelser i fysikk.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i den grunnleggende representasjonsteorien for endelige grupper, kompakte liegrupper og komplekse liealgebraer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT2200 – Grupper, ringer og kropper, MAT2400 og MAT4520 – Mangfoldigheter.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9270 – Representation Theory

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Høst 2019

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.