Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en introduksjon i beregningsmetoder for fluidmekanikk (CFD). Sentralt står diskretisering og løsningsalgoritmer for Navier-Stokes likninger i både tid og rom. Emnet er prosjektorientert, og gjennom anvendelser blir man introdusert for flere simuleringsverktøy.

Hva lærer du?

 • Teoretisk introduksjon til og praktisk anvendelse av både endelig volum og endelig elementmetoder for å løse Navier-Stokes likninger.
 • Forskjellige løsningsalgoritmer for Navier-Stokes likninger blir presentert. Vi ser spesielt på numeriske skjema for splitting av trykk og hastighet (pressure implicit splitting operation, incremental pressure correction).
 • Studentene lærer seg teorien gjennom bruk av forskjellige CFD simuleringsverktøy:
  • OpenFOAM
  • FEniCS
  • Fluent/CFX
 • Gjennom små prosjekter vil man lære å implementere forskjellige turbulensmodeller, både Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) og Large Eddy-Simulations (LES). Man lærer om grensebetingelser og energi konserverende numeriske skjema for LES og stabiliserte skjema for RANS.
 • Det gis også introduksjoner til level-set og volume of fluid metoder for to-fase strømninger og en beskrivelse av magnetohydrodynamisk (MHD) strømning i plasma.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Noen uker vil dedikeres i sin helhet til prosjektoppgaver.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.