MEK4470 – Beregningsorientert fluidmekanikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en introduksjon i beregningsmetoder for fluidmekanikk (CFD). Sentralt står diskretisering og løsningsalgoritmer for Navier-Stokes likninger i både tid og rom. Emnet er prosjektorientert, og gjennom anvendelser blir man introdusert for flere simuleringsverktøy.

Hva lærer du?

  • Teoretisk introduksjon til og praktisk anvendelse av både endelig volum og endelig elementmetoder for å løse Navier-Stokes likninger.
  • Forskjellige løsningsalgoritmer for Navier-Stokes likninger blir presentert. Vi ser spesielt på numeriske skjema for splitting av trykk og hastighet (pressure implicit splitting operation, incremental pressure correction).
  • Studentene lærer seg teorien gjennom bruk av forskjellige CFD simuleringsverktøy:
    • OpenFOAM
    • FEniCS
    • Fluent/CFX
  • Gjennom små prosjekter vil man lære å implementere forskjellige turbulensmodeller, både Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) og Large Eddy-Simulations (LES). Man lærer om grensebetingelser og energi konserverende numeriske skjema for LES og stabiliserte skjema for RANS.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret. Noen uker vil dedikeres i sin helhet til prosjektoppgaver.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MEK9470 – Computational Fluid Mechanics

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 20:30:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Høst 2021

Høst 2022

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Engelsk