Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MEK4480 gir en beskrivelse av overflatestrømninger og flerfasestrømninger. Emnet gir en kontinuums-bekrivelse av fluidfenomener der to eller flere faser samtidig er i bevegelse og er forankret i ligningene for massebevarelse og momentumbalanse (Navier-Stokes ligningene). En rekke flerfasestrømninger vi bli beskrevet med spesielt fokus på utvikling av teoretiske modeller for å beskrive disse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til egenskaper til teoretiske modeller av flerfasestrømninger;
  • vl du kunne beskrive og utlede matematiske modeller for noen utvalgte strømningsfenomener;
  • vil du kunne beskrive instabiliteter drevet/motvirket av overflatespenning;
  • vil du kunne beskrive boble-/dråpedynamikk, filmdynamikk, interaksjon mellom overflater og faststoff i tillegg til fluidstrømninger som drives av krefter på den frie overflaten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Fire timer forelesning/regneøvelse gjennom semesteret. Noe undervisning kan foregå i lab.

Eksamen

1 større obligatorisk oppgave må godkjennes før eksamen. Oppgaven kan innebære prosjektarbeid. Noen av disse prosjektarbeidene blir utført i laboratoriet og noen via numeriske beregninger ved bruk av datasal. Disse prosjektene må også presenteres for medstudenter, som et kort seminar.

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)