Kort om emnet

Prosjekt-temaet kan være fra alle områder av fluidmekanikk og arbeidet med prosjektrapporten vil som oftest være et veiledet forstudium til masteroppgaven.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vet du hvordan du:

  • setter deg inn i relevant litteratur;
  • skriver og strukturerer en kort prosjektoppgave;
  • muntlig presenterer et prosjekt.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne ta dette emnet må du ha opptak til ett av følgende studieprogrammer:

Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning og melde seg til eksamen via StudentWeb. Ta kontakt med ditt programpunkt for oppmelding. 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MEK2200 – Kontinuumsmekanikk og MEK3230 – Fluidmekanikk

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

Emnet varer ett semester. Studiet er individuelt og veiledet av en eller flere veiledere (interne eller eksterne).

Eksamen

Prosjektrapport og muntlig presentasjon. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Selvstudium med veiledning.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)