Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer et bredt spekter av avanserte metoder innen risiko- og pålitelighetsanalyse. Det vil lede frem til forskningsfronten i utvalgte delområder: Avanserte metoder innen grafteori og nettverkspålitelighet; pålitelighet og tilgjengelighet av multinære systemer, spesielt reparerbare flytsystemer; konvekse risikomål; metoder for konstruksjon av miljøkonturer til bruk i design av marine konstruksjoner; stokastiske modeller for reparerbare systemer og optimering av energiproduksjon under usikkerhet. I emnet vil vi også presentere eksempler på anvendt risikoanalyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • være i stand til å utføre enkle risikoanalyser av reelle problemstillinger;
  • kunne bygge og analysere ulike stokastiske modeller;
  • ha kjennskap til relevant programvare til bruk i analysene;
  • ha en grundig forståelse av sentrale begreper og kunne delta i forskningsprosjekter innen risiko- og pålitelighetsanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9400 – Risk and Reliability Analysis

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Ingen obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Høst 2019

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Vår 2021

Høst 2019

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.