Dette emnet er nedlagt

STK2000 – Sentrale statistiske modeller og metoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Generaliserte lineære modeller, herunder logistisk regresjon, Poisson-regresjon og overspredningsmodeller. Tidsdata og longitudinelle data. Levetids- og forløpsanalyse. Analyse av vektorielle data. Klassifikasjonsmetoder.

Hva lærer du?

Emnet vil gi bakgrunn for å gjennomføre mer kompliserte statistiske undersøkelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse, STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt), MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot gamle ST-IN216.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer plenumforelesninger og 2 timer oppgavegjennomgang.

Eksamen

Innlevering av to obligatoriske oppgaver som skal godkjennes. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer.


Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator og formelsamling for STK1100/ STK1110 og for STK1120.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester
til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For
nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Dette emnet gikk for siste gang høsten 2006. Studentene anbefales å vurdere STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller som erstatning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk