Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i mennesket som informasjonsbehandler og gi kjennskap til nyere forskning og sentrale problemstillinger i kognitiv psykologi. Blant viktige temaer finner vi:

 • Hukommmelse
 • Persepsjon
 • Oppmerksomhet
 • Beslutninger og bedømmelser
 • Tenkning og følelser
 • Bevisste og ikke bevisste prosesser

Emnet vil dessuten gi en innføring i metodene som anvendes innenfor moderne kognitiv psykologi. Vi kommer også inn på hvordan kognitive prosesser realiseres i hjernen.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal ha kunnskap om:

 • Det teoretiske og empiriske grunnlaget for kognitiv psykologi, særlig visuell persepsjon og oppmerksomhet, hukommelse, språk, tenkning, beslutninger og bevissthet.
 • Viktige faglige debatter på disse feltene

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Redegjøre balansert for kontroverser innen fagområdet.
 • Drøfte teorier og modeller på grunnlag av empiriske funn og holdbare argumenter.
 • Presentere vitenskapelig materiale for andre

Generell kompetanse
Du skal kunne:

 • Forstå betydningen av å gjøre vitenskapelige undersøkelser av psykologiske prosesser.
 • Forstå og kunne diskutere hvordan grunnleggende kunnskap i kognitiv psykologi kan anvendes innen viktige samfunnsområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger og seminarer.På seminarene er det obligatorisk oppmøte 5 av 6 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang. Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb.

Dersom du velger dette må du levere inn en oppgave som kompenserer for oppmøte på seminar. Informasjon om denne oppgaven vil bli lagt ut i Canvas.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Informasjon om bytte av seminargrupper

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver.

Eksamen i Inspera

Grunnet situasjonen med coronaviruset er eksamen endret fra skoleeksamen til hjemmeeksamen i Inspera. 

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av eksamen i Inspera. 

Les mer om eksamen i Inspera.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Engelsk