PSYC6330 – Klinisk fordypning 1

Kort om emnet

Dette emnet viderefører den den klinikkspesifikke «langsgående opplæringen» Som i dag ligger i emnet PSYC6310 – Praktikum. Studentene velger en av de fire muligheten som i dag tilbys av Psykologisk institutt. 

Hva lærer du?

Emnebeskrivelsene for de fire mulige valgene 
 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.

Undervisning

Du skal møte på minst én staff på hver av de fire internklikkene pr. semester, altså to staffer pr. klinikk gjennom siste studieår.


Du skal delta på to heldagsseminarer som består av kliniske drøftinger på tvers av internklinikkene. Det første av disse er styrt av to lærere, mens det siste er styrt av studentgruppene men med én lærer til stede som diskusjonspartner.


Mellom seminarene skal du ha fire møter med studentgruppen din hvor dere forbereder en klinisk presentasjon til seminardag 2. Hver gruppe består av 1 deltaker fra nevroklinisk sekvens og 1-2 fra de øvrige sekvensene. Gruppen får underveis én times veiledning av praktikumlærer til presentasjonen.  

 

Deltakelse på minst én staff på hver av de fire internklikkene, veiledning under gruppearbeidet, samt på de to seminardagene er obligatorisk.

Eksamen

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Oppstart høsten 2023.

Eksamen

Vår og høst

Oppstart høsten 2023.

Undervisningsspråk

Norsk