PSYC6340 – Klinisk fordypning 2

Kort om emnet

Du deltar i seminar- og gruppeundervisning som går på tvers av de fire internklinikkene (Klinikk for dynamisk psykoterapi, Klinikk for integrativ psykoterapi, Klinikk for barne- og familieterapi, Klinikk for nevropsykologi).

Hva lærer du?

Du skal kunne:

  • Øke evnen til å integrere ulike kliniske innfallsvinkler i klinisk arbeid med den enkelte klient (f.eks. nevropsykologisk utredning og psykoterapi)
  • Øke forståelsen av likheter og forskjeller mellom arbeid med ulike kliniske problempresentasjoner på tvers av aldersgrupper (barn og unge, voksen, eldre)
  • Øke forståelsen for likheter og forskjeller mellom ulike teoretiske perspektiver på behandling (f.eks. kognitiv, integrativ og psykodynamisk)
  • Vise evne til å integrere teori og praksis, det vil si vise forståelse for hva slags kliniske fenomener (observasjonsgrunnlag) de teoretiske modeller viser til og kunne anvende metoder og teknikk fra ulike tradisjoner
  • Vise innsikt i betingelser for terapeutisk utvikling og endring

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 10. semester av profesjonsstudiet i psykologi må være bestått.
 
Emnet forutsetter parallell deltakelse på PSYC6320 – Praktikum.

Undervisning

Du skal møte på minst én staff på hver av de fire internklikkene pr. semester, altså to staffer pr. klinikk gjennom siste studieår.


Du skal delta på to heldagsseminarer som består av kliniske drøftinger på tvers av internklinikkene. Det første av disse er styrt av to lærere, mens det siste er styrt av studentgruppene men med én lærer til stede som diskusjonspartner.


Mellom seminarene skal du ha fire møter med studentgruppen din hvor dere forbereder en klinisk presentasjon til seminardag 2. Hver gruppe består av 1 deltaker fra nevroklinisk sekvens og 1-2 fra de øvrige sekvensene. Gruppen får underveis én times veiledning av praktikumlærer til presentasjonen.  

 

Deltakelse på minst én staff på hver av de fire internklikkene, veiledning under gruppearbeidet, samt på de to seminardagene er obligatorisk.

Eksamen

Gruppepresentasjon

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Oppstart våren 2024.

Eksamen

Vår og høst

Oppstart våren 2024.

Undervisningsspråk

Norsk