STK4051 – Numeriske metoder for statistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Statistisk analyse blir stadig mer komplekst, både i form av større og mange typer data og ved bruk av mer avanserte metoder og modeller. Emnet omhandler numeriske metoder for å utføre slik analyse, både tradisjonelle og mer moderne metoder.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du lært om:

  • stokastiske simuleringsteknikker, inkludert Markov kjede Monte Carlo;
  • optimeringsmetoder relevante for statistisk metodikk;
  • bootstrapping og simuleringsbaserte inferensmetoder;
  • numeriske metoder for å analysere store datamengder;
  • visualisering av data.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

 MAT1120 – Lineær algebra, STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. feb. 2020 15:20:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Undervisningsspråk
Engelsk