Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk

Viser 1–104 av 104 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT-INF4110 - Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4130 - Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4140 - Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4160 - Emner i geometrisk modellering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4300 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT4010 - Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT4200 - Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT4210 - Algebraisk geometri I (10 studiepoeng) 10
MAT4215 - Algebraisk Geometri II (10 studiepoeng) 10
MAT4230 - Algebraisk geometri III (10 studiepoeng) 10
MAT4250 - Tallteori (10 studiepoeng) 10
MAT4270 - Representasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4315 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT4360 - C*-algebraer (10 studiepoeng) 10
MAT4380 - Ikke-lineære partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT4400 - Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4410 - Videregående lineær analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4450 - Videregående funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4500 - Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4510 - Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT4520 - Mangfoldigheter (10 studiepoeng) 10
MAT4530 - Algebraisk topologi I (10 studiepoeng) 10
MAT4540 - Algebraisk topologi II (10 studiepoeng) 10
MAT4590 - Differensialgeometri (10 studiepoeng) 10
MAT4595 - Geometri og analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4630 - Beregnbarhetsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4640 - Aksiomatisk mengdelære (10 studiepoeng) 10
MAT4701 - Stokastisk analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4720 - Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4730 - Matematisk finans (10 studiepoeng) 10
MAT4740 - Malliavinkalkulus og anvendelser i finans (10 studiepoeng) 10
MAT4750 - Matematisk finans: modellering og risikostyring (10 studiepoeng) 10
MAT4760 - Avanserte Matematiske Metoder i Finans (10 studiepoeng) 10
MAT4770 - Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder (10 studiepoeng) 10
MAT4800 - Kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4810 - Innføring i flere komplekse variable (10 studiepoeng) 10
MAT4820 - Kompleks dynamikk (10 studiepoeng) 10
MAT4930 - Graduate research in Mathematics (30 studiepoeng) 30
MAT5930 - Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MAT5960 - Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT9170 - Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MEK4020 - Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4100 - Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4110 - Anvendt matematikk (10 studiepoeng) 10
MEK4250 - Elementmetoden i beregningsorientert mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK4320 - Hydrodynamisk bølgeteori (10 studiepoeng) 10
MEK4330 - Turbulensteori og modellering (10 studiepoeng) 10
MEK4340 - Strømningsteknikk (10 studiepoeng) 10
MEK4350 - Stokastiske og ikke-lineære havbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4400 - Hydrodynamisk stabilitetsteori (10 studiepoeng) 10
MEK4420 - Marin hydrodynamikk (10 studiepoeng) 10
MEK4430 - Flerfasestrømning (10 studiepoeng) 10
MEK4450 - Offshoreteknologi (10 studiepoeng) 10
MEK4460 - LES i marin hydrodynamikk og havvind (5 studiepoeng) 5
MEK4470 - Beregningsorientert fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4480 - Overflatestrømninger (10 studiepoeng) 10
MEK4490 - Prosjekt i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4500 - Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4510 - Svingninger i konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4520 - Bruddmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4530 - Stabilitet og knekning av konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4540 - Komposittmaterialer og - konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4550 - Elementmetoden i faststoffmekanikk I (10 studiepoeng) 10
MEK4560 - Elementmetoden i faststoffmekanikk II (10 studiepoeng) 10
MEK4570 - Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4590 - Prosjekt i faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4600 - Eksperimentelle metoder i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4930 - Graduate research in Mechanics (30 studiepoeng) 30
MOD5930 - Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MOD5960 - Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
STK-INF4000 - Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-MAT4700 - En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK4000 - Spesialpensum og seminar (10 studiepoeng) 10
STK4011 - Statistisk inferensteori (10 studiepoeng) 10
STK4021 - Anvendt Bayesiansk analyse og numeriske metoder (10 studiepoeng) 10
STK4040 - Multivariabel analyse (10 studiepoeng) 10
STK4051 - Numeriske metoder for statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4060 - Tidsrekker (10 studiepoeng) 10
STK4080 - Forløpsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4100 - Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK4110 - Bayesiansk tidsrekkeanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4120 - Ekstremverdistatistikk (10 studiepoeng) 10
STK4140 - Forsøksplanlegging (10 studiepoeng) 10
STK4150 - Miljøstatistikk - romlig statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4160 - Statistisk modellvalg (10 studiepoeng) 10
STK4170 - Bootstrapping og resampling (10 studiepoeng) 10
STK4180 - Konfidensfordelinger (10 studiepoeng) 10
STK4190 - Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4205 - Intensiv kurs i utvalgte emner i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4290 - Utvalgte emner i avansert statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4400 - Risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 - Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4505 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4520 - Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4530 - Rentemodellering via SPDer (10 studiepoeng) 10
STK4540 - Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4600 - Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK4900 - Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4930 - Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9051 - Computational statistics (10 studiepoeng) 10