Program for studiestart

Studiestart for Klinisk ernæring blir mandag 12. august 2019. Merk at ordinær undervisning på emnet ERN1010 starter fredag 16. august!