English version of this page

Liste over alle emner

Viser 1–250 av 2064 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
ANT4301 - Moderne litteraturteorier og antikke tekster (10 studiepoeng) 10
ANT4502 - Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4600 - Digital methods in classical philology (10 studiepoeng) 10
ANT4700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA4590 - Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARK4020 - Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 - Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4070 - Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 - Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 - Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 - Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 - Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 - Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARK4310 - Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
AST4310 - Strålingsprosesser i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST4320 - Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST5210 - Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO4021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4240 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO4270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO4280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4301 - Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4325 - Identification of Marine Microalgae and Macroalgae (5 studiepoeng) 5
BIO4331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO4350 - Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4371 - Fiskeøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO4400 - Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4500 - Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4540 - Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4550 - Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BKS4091 - Masteroppgave i bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4121 - Bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
BKS4490 - Masteroppgave i oversettelse - bosnisk/kroatisk/serbisk (30 studiepoeng) 30
BKS4503 - Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
CONT4504 - Intercontextual Theology (I): Issues, Models and Theoretical Tools (10 studiepoeng) 10
CONT4602 - Master Thesis in Intercontextual Theology (60 studiepoeng) 60
DEVG4050 - Individual Reading List (20 studiepoeng) 20
DEVG4090 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
DIAK4223 - Citizenship (10 studiepoeng) 10
DIDMET4000 - Metodekurs i fagdidaktikk (10 studiepoeng) 10
DIDMET4200 - Forskningsmetode og oppgaveforberedelse (10 studiepoeng) 10
DIFO4000 - Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4001 - Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 - Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
EAL4020 - Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 - Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4504 - East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4510 - Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 - Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4530 - Topics in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4591 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 - Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
ECON4091 - Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 - Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4130 - Statistics 2 (10 studiepoeng) 10
ECON4137 - Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4140 - Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization (10 studiepoeng) 10
ECON4150 - Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4160 - Econometrics - Modeling and Systems Estimation (10 studiepoeng) 10
ECON4200 - Microeconomics and Game Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4240 - Equilibrium, Welfare and Information (10 studiepoeng) 10
ECON4245 - Corporate Governance (10 studiepoeng) 10
ECON4260 - Behavioral Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4271 - Distributive Justice and Economic Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON4310 - Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4325 - Monetary Policy (10 studiepoeng) 10
ECON4330 - International Macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4335 - The Economics of Banking (10 studiepoeng) 10
ECON4415 - International Trade (10 studiepoeng) 10
ECON4510 - Finance Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON4620 - Public Economics I (10 studiepoeng) 10
ECON4622 - Public Economics II (10 studiepoeng) 10
ECON4624 - Empirical Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4640 - Political Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4715 - Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4725 - Population Health (10 studiepoeng) 10
ECON4820 - Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4910 - Environmental Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4912 - Environmental, resource and energy economics for less developed countries (10 studiepoeng) 10
ECON4915 - Development Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4918 - Economics of Conflict (10 studiepoeng) 10
ECON4921 - Institutions and Economic Systems (10 studiepoeng) 10
ECON4925 - Resource Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4951 - Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON5106 - Advanced Applied Econometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5200 - Advanced Microeconomics (15 studiepoeng) 15
ECON5300 - Advanced Macroeconomic Theory (15 studiepoeng) 15
EDID4001 - Quality English Teaching (10 studiepoeng) 10
EDID4002 - Basic Skills in English (10 studiepoeng) 10
EDID4009 - Master's Thesis in English subject didactics (30 studiepoeng) 30
EDID4010 - Teaching English in Secondary School (10 studiepoeng) 10
EDID4090 - Masteroppgave engelskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
EDU4100 - Introduction to Comparative and International Education (10 studiepoeng) 10
EDU4110 - National and International Policies and Planning on Education and Development (10 studiepoeng) 10
EDU4150 - Social Science Research (10 studiepoeng) 10
EDU4201 - Core Focus Areas in Comparative and International Education (15 studiepoeng) 15
EDU4211 - Critical Issues in Educational Reform (10 studiepoeng) 10
EDU4220 - Policies and Practice of Educational Reform (5 studiepoeng) 5
EDU4230 - Higher Education and the Europe of Knowledge (5 studiepoeng) 5
EDU4251 - Applied Research Methods Part I (10 studiepoeng) 10
EDU4252 - Applied Research Methods Part II (5 studiepoeng) 5
EDU4301 - Preparation for fieldwork (10 studiepoeng) 10
EDU4351 - Advanced Applied Research Methods (5 studiepoeng) 5
EDU4491 - Thesis (45 studiepoeng) 45
EDU4590 - Thesis (30 studiepoeng) 30
EKUL4000 - Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EKUL4001 - Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 - Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4003 - Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 - Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENERGI4010 - Bærekraftige energisystemer (10 studiepoeng) 10
ENG4000 - Thesis Writing for English Literature, American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4102 - Phraseology in English (10 studiepoeng) 10
ENG4103 - Historical English Syntax (10 studiepoeng) 10
ENG4106 - Contrastive analysis: Syntax, lexis, discourse (10 studiepoeng) 10
ENG4108 - Tense and Aspect in English (10 studiepoeng) 10
ENG4111 - Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4112 - Methods in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4115 - Texture and Linguistic Structure (10 studiepoeng) 10
ENG4116 - Second Language Acquisition (10 studiepoeng) 10
ENG4117 - Analysing advanced learner English (10 studiepoeng) 10
ENG4118 - Relevance Theory: Language, Communication and Cognition (10 studiepoeng) 10
ENG4119 - Early Modern English (10 studiepoeng) 10
ENG4120 - English Medieval Manuscript Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4151 - Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG4157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG4159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG4165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4191 - Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 - Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 - Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 - Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4341 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4343 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG4344 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4345 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG4361 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4363 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG4364 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4365 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG4366 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4367 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG4373 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4390 - Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 - Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4414 - The Auto-Graphic Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4416 - Time and Money in the American Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4417 - Scientific Literature in Early Modern England (10 studiepoeng) 10
ENG4418 - The Gay Novel in English (10 studiepoeng) 10
ENG4422 - Racial Violence and American Identity (10 studiepoeng) 10
ENG4436 - English Literature and Human Rights (10 studiepoeng) 10
ENG4438 - Contemporary U.S. Illness Narratives and Biopolitics (10 studiepoeng) 10
ENG4455 - Reading Milton’s Paradise Lost (10 studiepoeng) 10
ENG4456 - Edith Wharton: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4458 - Reading Joyce's Ulysses (10 studiepoeng) 10
ENG4472 - The Literary History of Sexuality (10 studiepoeng) 10
ENG4474 - The Nature of the Beast in American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4490 - Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4491 - Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
ENG4500 - British and American Political Literature in the Eighteenth Century (10 studiepoeng) 10
ENG4515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4516 - Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG4517 - The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG4525 - Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4533 - American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG4534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4541 - Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
ENG4542 - Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
ENG4550 - Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 - Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 - Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 - Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 - Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 - Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4910 - Internship for Linguistics and its Application for a Multilingual Society (10 studiepoeng) 10
ENT4000 - Business Creation (5 studiepoeng) 5
ENT4000I - Fra idé til virksomhet (5 studiepoeng) 5
ENT4050 - Foundations of Teamwork and Leadership (5 studiepoeng) 5
ENT4070 - Entrepreneurial Opportunity Evaluation (5 studiepoeng) 5
ENT4100 - Ideation and Feasibility Studies (10 studiepoeng) 10
ENT4194 - Consultancy Project (4 studiepoeng) 4
ENT4210 - Practical Innovation Management (10 studiepoeng) 10
ENT4220 - Norwegian Practical Start-up Experience (10 studiepoeng) 10
ENT4300 - Entrepreneurship and internationalisation (5 studiepoeng) 5
ENT4320 - Marketing Management (5 studiepoeng) 5
ENT4330 - Entrepreneurial Finance (5 studiepoeng) 5
ENT4340 - Managing New Venture Growth (5 studiepoeng) 5
ENT4350 - Entrepreneurial Sales and Marketing (5 studiepoeng) 5
ENT4360 - Student Venture Creation Project (20 studiepoeng) 20
ENT4400 - Innovation Strategy and Management (10 studiepoeng) 10
ENT4460 - Corporate Entrepreneurship Project (10 studiepoeng) 10
ENT4505 - Social Entrepreneurship (5 studiepoeng) 5
ENT4510 - Social Entrepreneurship in Practice (20 studiepoeng) 20
ENT5100 - Methods and Topics in Entrepreneurship Research (10 studiepoeng) 10
EST4390 - Tverrestetisk masteroppgave – allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4391 - Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4591 - Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4592 - Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EUS4010 - Borders, bodies and memories: Textual and cultural representation of contemporary migration in Europe (10 studiepoeng) 10
EUS4011 - Digital Humanities: How to Read a Million Books? (10 studiepoeng) 10
FIL4010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4011 - Aktuelle emner i filosofi II (10 studiepoeng) 10
FIL4012 - Lesning av filosofiske originalverk fra antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4080 - Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4090 - Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 - Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 - Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4200 - Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4220 - Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4300 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 - Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4322 - Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4324 - Etikk i Antikken med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4330 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 - Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30