Innpass av tidligere utdanning i Lektorprogrammet

Utdanning fra UiO

Alle tidligere avlagte emner fra UiO som inngår i studieløpet ditt kan godkjennes i Lektorprogrammet. Ta kontakt med lektorprogrammet@ils.uio.no for å få dette registrert riktig i utdanningsplanen din, og evt hjelp til å legge opp en plan for gjennomføring av øvrige emner i studiet. Les mer om bruk av tidligere avlagte UiO-emner i Lektorprogrammet. 

Ekstern utdanning

Dersom du har avlagt eksamen i emner ved andre utdanningsinstitusjoner som tilsvarer emner som inngår i Lektorprogrammet, kan du søke om å få godkjent disse etter du har fått opptak til programmet. Dette gjelder også utdanning fra utlandet. 

Examen philosophicum

  • Examen philosophicum fra andre læresteder vil godkjennes. Examen philosophicum på 7,5 studiepoeng dekker kravet om Examen philosophicum ved UiO. Emnet vil kun telle som 7,5 studiepoeng i graden, så du må selv sørge for å ha nok studiepoeng totalt sett i graden (300 stp).

Examen facultatum

  • Examen facultatum inngår ikke i Lektorprogrammet. 

Profesjonsfagemnene

  • Studenter som har fulgt integrerte lektorprogram ved andre universitet og som har avlagt studiepoeng i profesjonsfaglige emner (pedagogikk, fagdidaktikk og/eller praksis) kan søke om innpass mot PROF1015, PROF3025 og/eller PROF4045 i Lektorprogrammet.
  • PROF1005 og PROF1010 er to innpassingsemner for studenter som får godkjent deler av PROF1015.

Emner i 60- og 80-gruppen

  • Tidligere avlagte emner som har overlapp med emner i en eller to av emnegruppene i Lektorprogrammet (60- og 80-gruppen) kan gi fritak for obligatoriske og valgfrie emner i programmet. Det kan gis fritak for hele eller deler av emnegruppen.

Søknadsprosess

Søknad om godkjenning av tidligere utdanning bør leveres så tidlig som mulig etter opptak til studieprogrammet. Les mer søknadsprosess og søknadsskjema for godkjenning av tidligere utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner enn UiO.

Vi kan ikke garantere for kollisjonsfrie studieløp for studenter som får godkjent tidligere utdanning i programmet og som ikke følger de anbefalte studieløpene.

Søknad om å begynne på PROF1015 i første semester

Lektorprogrammets første profesjonsfagemne ligger i 3. semester i studieløpet. Emnet inneholder både undervisning på campus og 15 dager praksis i skolen. For å kunne starte på PROF1015 i ditt første semester på programmet, må du oppfylle ett av to kriterier:

  1. Hvis du har utdanning fra før, må du kunne dokumentere 100 studiepoeng som vil kunne inngå i studieprogrammet. Grunnet tidlig oppstart av undervisning og praksisplassering, er innpass i PROF1015 forbeholdt studenter som vil oppnå progresjonskravene til PROF3025 i løpet av første semester på studiet slik at de ikke blir unødig forsinket i studieløpet sitt. Vi anbefaler å kontakte studieadministrasjonen i Lektorprogrammet før du planlegger å starte på programmet, for å få veiledning knyttet til dette.
  2. Hvis du har startet på lektorutdanning ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge, må du kunne dokumentere minst 60 studiepoeng som vil kunne inngå i studieprogrammet. Har du gjennomført profesjonsfagemner, men mangler praksisdager eller studiepoeng i profesjonsfaget, vil du kunne søke om plass på innpassingsemnene PROF1005 eller PROF1010, på henholdsvis 5 praksisdager og 10 praksisdager, og som gir uttelling på 5 studiepoeng. 

Hvis du oppfyller ett av disse to kriteriene må du søke om undervisningsopptak til PROF1015 ved å fylle ut følgende nettskjema innen 5. august. 

Merk at dette nettskjemaet er søknad om undervisningsopptak på PROF1015 (evt. PROF1005/PROF1010), og kommer i tillegg til søknaden om godkjenning av tidligere utdanning - se punktet over om søknadsprosess. 

Publisert 21. juni 2021 12:20 - Sist endret 24. juni 2021 08:28