Oppbygging og gjennomføring

Bachelorgraden i medievitenskap består av 180 studiepoeng:

 • 80 studiepoeng obligatoriske emner innenfor medievitenskap (80-gruppen)
 • 40 studiepoeng emner i en støttegruppe (40-gruppen)
 • 40 studiepoeng frie emner
 • Exphil og exfac

Informasjonen nedenfor gjelder for deg som begynte på programmet høsten 2018 eller tidligere:

Anbefalt studieløp

Dette er et forslag til studieløp ved program for medievitenskap. Studieløpet er veiledende og det er mulig å legge opp studieløpet annerledes.

6. semester Frie emner MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid eller MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid
5. semester Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier
4. semester MEVIT2110 – Medie- og kulturteori 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe / støtteemner
3. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe / støtteemner
2. semester MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap
1. semester EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternative studieløp med utveksling

Du kan velge å dra på utveksling i tredje semester:

6. semester Frie emner MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid eller MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid
5. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe / støtteemner
4. semester MEVIT2110 – Medie- og kulturteori 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe / støtteemner
3. semester Utenlandsstudier/ Frie emner Utenlandsstudier/ Frie emner Utenlandsstudier/ Frie emner
2. semester MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap
1. semester EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eller du kan velge å dra på utveksling i tredje og fjerde semester:

6. semester MEVIT2110 – Medie- og kulturteori MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid eller MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid
5. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum 40-gruppe / støtteemner 40-gruppe / støtteemner
4. semester Utenlandsstudier/ Frie emner Utenlandsstudier/ 40-gruppe Utenlandsstudier/ 40-gruppe
3. semester Utenlandsstudier/ Frie emner Utenlandsstudier/ Frie emner Utenlandsstudier/ Frie emner
2. semester MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap
1. semester EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

NB! Oppbyggingen av programmet som vist ovenfor gjelder for studenter med opptak på programmet høst 2018 eller tidligere.

Fordypningsenhet medievitenskap,  80 studiepoeng

80-gruppen i medievitenskap består av 7 obligatoriske emner: MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics, MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner, MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap, MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk, MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse, MEVIT2110 – Medie- og kulturteori, og MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid eller MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid.

Emnene som tilbys første studieår gir deg et godt grunnlag og en generell innføring i de ulike fagområdene medievitenskapen grovt sett kan deles inn i, og du vil ha nytte av disse emnene når du senere skal velge 40-gruppe/ støttegruppe. Vi anbefaler derfor å gjennomføre første studieår etter anbefalt studieløp.

Støttegruppe/ 40-gruppe

Du kan velge mellom en rekke forhåndsdefinerte støttegrupper på Det humanistiske fakultet (HF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV). De fleste støttegruppene har noen obligatoriske emner og noen som er valgfrie.

Tips til valg av 40-gruppe

 • Velg det som du synes er mest interessant, og ta gjerne utgangspunkt i emnene fra første og andre semester. Var det tema du syntes var mer spennende enn andre? Likte du best de samfunnsvitenskapelige eller de humanistiske områdene innenfor medievitenskap?
 • Utdanningssektoren er en viktig karrierevei for medievitere. Hvis du ønsker å bli lærer i videregående skole bør du velge et skolefag som støttegruppe dersom du vurderer å bli lærer. Les mer om skolefag ved HF.
 • Arbeidslivsrelevans. Tenkt på hva du ønsker å jobbe med etter studiene, og velg en 40-gruppe som sammen med medievitenskap kan gi deg den kompetansen du trenger, slik som:
  • moderne retorikk og språklig kommunikasjon
  • samfunnsvitenskapelig kompetanse, slik som samfunnsøkonomi, statsvitenskap og sosiologi
  • språk- og kulturkompetanse (nyttig hvis du har fordypningsspråk fra videregående skole.)
 • Arbeidsgivere ser også positivt på søkere som har et utenlandsopphold. Det er et stort pluss å studere et språk og tilhørende kultur i et land der språket brukes. Du kan ta emner som innpasses i en 40-gruppe i utlandet.

For å se hvilke bransjer du kan jobbe i, gå til HFs karrieresider og les karriereintervjuer med tidligere studenter.

Instituttet hjelper deg gjerne i valget av 40-gruppe. Send en e-post til studieinfo@media.uio.no og avtal veiledning eller kom innom våre studiekonsulenter i veiledningstiden. Instituttet arrangerer også et andresemesterseminar for bachelorstudenter, og valg av 40-gruppe er et av temaene vi fokuserer på i dette møtet. Informasjon om dette sendes ut til aktuelle studenter hver vår.

40-grupper du kan velge mellom

Siden det er en støttegruppe, kan den ikke bestå av medievitenskapelige emner eller emner innen journalistikk eller kommunikasjonsfag. Du velger fritt blant 40-grupper som allerede er opprettet ved UiO, men vi anbefaler å velge 40-gruppe innenfor følgende fagfelt:

 • Språk
 • Estetikk
 • Historie
 • Alle 40-grupper innenfor kjønnsstudier
 • Kunsthistorie
 • Litteraturstudier
 • MN Informatikk
 • Moderne retorikk og språklig kommunikasjon
 • Musikk
 • Pedagogikk
 • Retorikk
 • Alle samfunnsvitenskapelige emnegrupper: psykologi, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap

Her finner du listen over alle 40-grupper som tilbys ved UiO.

Vær oppmerksom på at det er ingen garanti at du får plass på ønsket 40-gruppe. Kontakt instituttet som tilbyr 40-gruppen hvis du har spørsmål knyttet til dette.

  Frie emner eller utveksling

  I bachelorgraden din skal du ta 40 studiepoeng som frie emner. Du kan velge om du ønsker å ta dine frie emner ved UiO eller om du vil reise på utveksling. Det legges ingen føringer for hva du skal ta som inngår i graden som frie emner.

  Frie emner

  Frie emner kan du velge fritt blant alle tilgjengelige emner på bachelornivå. Se gjerne UiOs tips for valg av frie emner.

  Vær oppmerksom på at instituttet ikke kan garantere at du får plass på de emnene du helst vil ha. Kontakt instituttet som tilbyr emnet for spørsmål om å få plass på emnet. Se også liste over alle bacheloremner som tilbys av IMK.

  Utveksling

  De frie emnene kan du også ta i utlandet. Institutt for medier og kommunikasjon har mange gode avtaler med læresteder som tilbyr emner innenfor medievitenskap og andre fagområder.

  Du kan dra på utveksling i tredje eller femte semester. Det er også mulig å dra på utveksling i fjerde semester. Snakk med en av studiekonsulentene om dette tidlig i prosessen.

  Se "Alternative studieløp - utveksling" på toppen av siden for å få en illustrasjon på hvordan det kan være å utveksle i ett eller to semestre.

  Se også "Studieopphold i utlandet" og instituttets nettside om utveksling for mer informasjon.

  Godkjenning av tidligere utdanning?

  Hvis du har utdanning fra før kan du få dette innpasset inn i graden din. Se her for mer informasjon om godkjenning av ekstern utdanning.

  Mer informasjon

  Lurer du på hva et emne eller emnegruppe er? Eller hva du bør velge som frie emner? Se her.

  Generell informasjon om bachelorgrader ved UiO.

  Ta kontakt med IMKs studieseksjon (studieinfo@media.uio.no) hvis du har spørsmål knyttet til oppbygning og gjennomføring av bachelorprogrammet i medievitenskap.

  Vitnemål og grad

  Studiet leder fram til graden: Bachelor i medievitenskap

  Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

  Emne- og semestersider

  Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

  Studiekvalitet

  Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

  Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. des. 2018 20:52