Kontakt

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15

Studietilbud og generell studieinformasjon 

 • Bekreftelser
 • Eksamen
 • Utsettelse av studier grunnet verneplikt

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Studieinformasjon for deg som går på programmet

 • Obligatorisk undervisning
 • Timeplan

 

 

Modulkoordinatorer:

Modulutvalg

Undervisningsledere

 

 • Gjennomføring av studieprogrammet
 • Permisjon
 • Utsatt studiestart
 • Valgfrie emner

Eksamen og studentsaker