FAQ om valg av fordypning

Du har kanskje mange spørsmål om valg av fordypning (emnegruppe) i pedagogikk- her kommer kanskje svar på noen av dem.

Hvilke fordypninger kan jeg velge mellom?

 • Pedagogisk-psykologi - hvordan mennesker lærer ut utvikler seg (PP)
 • Skole, utdanning og oppvekst (SUO)
 • Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (KAT)

Er jeg sikret plass på den fordypningen (emnegruppen) jeg velger?

 • Ja, hvis du søker om plass på emnene i første søknadsrunde, har vi kapasitet til at alle skal få sitt valg. Søker du senere kan vi ikke garantere deg plass

Kan jeg ombestemme meg om fordypning etter at jeg har valgt?

 • Ja, men det kan føre til forsinkelser i studiet. Jo senere du ombestemmer deg, jo mer sannsynlig at du må bruke ekstra tid på å bli ferdig.

Kan jeg ta emner fra den fordypningen jeg ikke har valgt?

 • Ja, hvis du velger en fordypning som har 30 stp. frie emner inkludert, kan du velge ett emne fra en av de andre fordypningene som fritt emne. Hvis du vil ta mer enn dette, må du bruke lengre tid på studiet ditt enn det som er normert tid. (se info om fordypningen KAT og SUO)

Kvalifiserer alle studieretningene til videre studier på master?

 • Ja, hvis du fullfører bachelorgraden med karaktersnitt på C i 90-gruppen er du kvalifisert til å søke på master i pedagogikk ved UiO og også masterstudier på mange andre læresteder. Vær oppmerksom på at kravet for å komme inn kan være høyere på grunn av konkurranse mellom søkerne.
 • For studieretningen i Pedagogisk-psykologisk rådgivning teller både 90-gruppen og fordypningen i pedagogisk psykologi på 70 stp. når du søker til master.
 • For de andre 4 studieretninger på master er det karakterene i 90-gruppen (de obligatoriske emnene i graden) som teller når du søker til master.
 • Se oversikt over sammenhengen mellom bachelor og master

Har alle fordypningene mulighet for å dra på utveksling?

 • Ja. Velger du KAT og SUO har du stor frihet i valg av emner på utveksling. Velger du PP, kan du ta emner som er faglig relevante for fordypningen din. Du kan få veiledning om utveksling.

Hva kjennetegner emnene 2. og 3. år?

 • Emnene er mer spesialiserte og spisset inn mot tematikken i fordypningen.
 • De som underviser forsker spesielt på temaene som de tar opp i emnene.
 • Studentgruppen på emnene er mindre og du får derfor bedre kontakt med dine medstudenter.
 • Mer av litteraturen og undervisningen er på engelsk.
 • Alle emnene i 2. og 3. år har obligatorisk arbeid i grupper og presentasjoner som en del av undervisningsopplegget, du kan derfor ikke ta dette studiet uten å delta i undervisningen. Eksamen kan være både hjemmeeksamen, semesteroppgaver eller skriftlig "skoleeksamen".

 

 

Publisert 10. apr. 2018 09:40 - Sist endret 7. mars 2019 10:46