FAQ om valg av fordypning

Du har kanskje mange spørsmål om valg av fordypning (emnegruppe) i pedagogikk- her kommer kanskje svar på noen av dem.

Hvilke fordypninger kan jeg velge mellom?

 • Pedagogisk-psykologi - hvordan mennesker lærer ut utvikler seg (PP)
 • Skole, utdanning og oppvekst (SUO)
 • Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (KAT)

Er jeg sikret plass på den fordypningen (emnegruppen) jeg velger?

 • Ja, hvis du søker om plass på emnene i første søknadsrunde, har vi kapasitet til at alle skal få sitt valg. Søker du senere kan vi ikke garantere deg plass

Kan jeg ombestemme meg om fordypning etter at jeg har valgt?

 • Ja, men det kan føre til forsinkelser i studiet. Jo senere du ombestemmer deg, jo mer sannsynlig at du må bruke ekstra tid på å bli ferdig.

Kan jeg ta emner fra den fordypningen jeg ikke har valgt?

 • Ja, hvis du velger en fordypning som har 30 stp. frie emner inkludert, kan du velge ett emne fra en av de andre fordypningene som fritt emne. Hvis du vil ta mer enn dette, må du bruke lengre tid på studiet ditt enn det som er normert tid. (se info om fordypningen KAT og SUO)

Hva er et fritt emne:

 • Frie emner kan være alle bacheloremner på UiO som ikke har spesielle opptakskrav. Det kan også være emner i pedagogikk fra de andre fordypningene eller det kan være emner du tar ved et annet universitet eller på utveksling. Veldig fritt altså

Kvalifiserer alle studieretningene til videre studier på master?

 • Ja, hvis du fullfører bachelorgraden med karaktersnitt på C i 90-gruppen er du kvalifisert til å søke på master i pedagogikk ved UiO og også masterstudier på mange andre læresteder. Vær oppmerksom på at kravet for å komme inn kan være høyere på grunn av konkurranse mellom søkerne.
 • For studieretningen i Pedagogisk-psykologisk rådgivning teller både 90-gruppen og fordypningen i pedagogisk psykologi på 70 stp. når du søker til master.
 • For de andre 4 studieretninger på master er det karakterene i 90-gruppen (de obligatoriske emnene i graden) som teller når du søker til master.
 • Se oversikt over sammenhengen mellom bachelor og master

Har alle fordypningene mulighet for å dra på utveksling?

 • Ja. Velger du KAT og SUO har du stor frihet i valg av emner på utveksling. Velger du PP, kan du ta emner som er faglig relevante for fordypningen din. Du kan få veiledning om utveksling.
 • Du kan dra på utveksling selv med fordypning i pedagogisk psykologi. Du må da velge emner som er relevant for denne fordypningen.
 • Alle emnene blir forhåndsgodkjent før du kan dra på utveksling.
 • Utveksling blir i 5.semester (høst semesteret).

Hva kjennetegner emnene 2. og 3. år?

 • Emnene er mer spesialiserte og spisset inn mot tematikken i fordypningen.
 • De som underviser forsker spesielt på temaene som de tar opp i emnene.
 • Studentgruppen på emnene er mindre og du får derfor bedre kontakt med dine medstudenter.
 • Mer av litteraturen og undervisningen er på engelsk.
 • Alle emnene i 2. og 3. år har obligatorisk arbeid i grupper og presentasjoner som en del av undervisningsopplegget, du kan derfor ikke ta dette studiet uten å delta i undervisningen. Eksamen kan være både hjemmeeksamen, semesteroppgaver eller skriftlig "skoleeksamen".

Kan jeg velge fordypningsretning før påmeldingsperioden er åpnet?

 • Du kan velge fordypningsretning uavhengig av påmeldingsperioden.
 • Det er viktig at du melder deg opp til fordypnings før fristen for undervisningspåmelding er over.

Hvis jeg velger fordypning i pedagogisk psykologi, skal jeg da ta frie emner i 5.semester?

 • Nei -  Emnegruppen i pedagogisk psykologi er på 70 studiepoeng. Du har derfor ikke plass til frie emner i graden din hvis du velger den fordypningen.

Hvor lenge får jeg jobbe med bacheloroppgave i 6. semesteret.

 • Bacheloroppgaven er en del av emnet PED3090 som fyller hele 6.semester. Emnet er da på 30 studiepoeng. Du kan jobbe med oppgaven hele semesteret, men du må også lese pensum og forberede deg til muntlig eksamen som også er en del av emnet.

Er muntlig eksamen i 3. året (6 semester) en eksamen i ditt fordypningsområdet?

 • Muntlig eksamen er en deleksamen på emnet PED3090. Den er basert på et pensum på det emnet, ikke på de andre emnene i fordypningen (emnegruppen) din. På PED3090 har du fordypning innen det samme området som emnegruppen. Det er et eget pensum knyttet til det området og i tillegg pensum fra en fellesdel. Det er dette pensumet som du blir spurt om på muntlig eksamen. Du skriver oppgaven innen det området.

 

 

 

Publisert 10. apr. 2018 09:40 - Sist endret 13. mai 2020 14:39