Jobb og videre studier

Bachelor i pedagogikk gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Siden faget er tverrfaglig er pedagoger flinke til å tenke helhet og sammenheng der spesialister bare ser sitt fagfelt. Det åpner mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Jobb- og karrieremuligheter

En bachelorgrad i pedagogikk kvalifiserer deg til jobb i mange forskjellige bransjer. Du kan blant annet jobbe med: 

  • Kompetanseutvikling: Pedagoger jobber med utvikling og ledelse av kurs, opplæring og e-læringssystemer.
  • Organisasjonsutvikling: Å legge til rette for endring i organisasjoner ved å bidra til samspill mellom de ansattes læring og organisasjonens utvikling.
  • Administrasjon og forvaltning: Kunnskap om utdanningssystemet gjør at du har mye å bidra med innenfor utdanningssektoren, universiteter og høgskoler. Du er også kvalifisert til stillinger som saksbehandler innen hele den offentlige forvaltningen.
  • Barn og unge: Studiet gir deg kunnskap som er relevant for arbeid med barn og unge. For eksempel i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.
  • Medier og formidling: Du kan jobbe med utvikling av lærebøker, digitale løsninger for undervisning og opplæring i forlag og andre virksomheter, blant annet gjennom pedagogisk bruk av teknologi.

Bachelorstudiet i pedagogikk er teoretisk og forskningsbasert. Det er ikke rettet mot et spesifikt yrke som for eksempel barnehagelærer, lærer eller barnevernspedagog. Studiet gir heller ikke undervisningskompetanse.

Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

Videre studier

Bachelor i pedagogikk gir deg et godt faglig grunnlag for å studere videre på masternivå. Vi anbefaler at du planlegger å ta en mastergrad!

Masterprogrammet i pedagogikk har fire studieretninger. På master kan du bygge videre på fordypningene fra bachelor, eller velge å gå i en ny retning. Hvis du planlegger å søke på master, bør du sette deg inn i det studietilbudet og hvordan det henger sammen med fordypningene på bachelor. Studieretningene på master har ulike opptakskrav. Det står mer om opptakskravene på nettsidene til hver studiereting. 

Ved instituttet tilbys det også et tverrfaglig, internasjonalt masterprogram "Master in Education" med to studieretninger "Education and Social Change: Childhood and Youth Studies" og "Higher Education Studies".

Etter masterstudiet kan du for eksempel jobbe i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, pedagogiske kompetansesentre, utdanningssektoren, offentlig forvaltning, næringslivet og ulike organisasjoner. Tre av fire studieretninger har praksis som en del av studieløpet, og flere av våre studenter har fått jobb i praksisbedriften.

Med fullført mastergrad er du også kvalifisert til å søke forskerutdanning i pedagogikk.

Din vei ut i arbeidslivet

I løpet av studietiden bør du begynne å tenke på din vei ut i arbeidslivet. Vi hjelper deg med mye nyttig informasjon om hvordan du kan planlegge karrieren din.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. apr. 2022 12:24