Byggeprosjektet Domus Juridica

Fasaden til Domus Juridica

Foto: MAD Arkitekter

Fakta

Prosjekttittel: Domus Juridica
Adresse: Kristian Augusts gate 17
Byggherre: Entra Eiendom AS
Skisseprosjekt og forprosjekt: 2013 – 2016
Byggestart: 2017
Ferdigstilling: 2019
UiOs leieareal: 17 000 m2
Status: Avsluttet
Arkitekt: MAD Arkitekter AS
Miljøsertifisering: BREEAM Excellent
Utsmykking: Fire kunstprosjekt er utarbeidet for bygningen (koro.no) 

 

Det juridiske fakultet har fått lokaler på nordsiden av Tullinløkka i Oslo sentrum.

Domus Juridica styrker UiOs tilstedeværelse i sentrum. Bygningen rammes inn av Historisk museum, Nasjonalgalleriet og de øvrige bygningene ved Det juridiske fakultet. Den nye og fremtidsrettede bygningen sørger for en samlokalisering av Det juridiske fakultet og viderefører UiOs over 200 år lange tilstedeværelse i Oslo sentrum.

UiO leier åtte av de ti etasjene i bygningen av Entra som også er byggherre. Veidekke var totalentreprenør.

Hva skal bygget brukes til?

Domus Juridica vil først og fremst være et bygg for studentene ved Det juridiske fakultet. Flere av de ansatte ved fakultetet har også sin arbeidsplass der. Leiearealet i 1. – 8. etasje får er  ca. 17 000 m2 og skal legge til rette for et framtidsrettet læringsmiljø med auditorium, undervisningsrom, lesesaler og læringssenter. Bygget får også kontorarealer og møterom for ansatte. I tillegg er det kantine, infosenter og innendørs sykkelparkering. 

© MAD Arkitekter AS

Miljø- og klimatiltak

Byggeprosjekt: 

 • Skal nå BREEAM Excellent (byggalliansen.no)
 • 90 prosent sorteringsgrad av byggeplassavfall
 • Oppvarming via fjernvarme i byggeperioden
 • Overvannshåndtering på egen tomt
 • Lavemitterende materialer
 • Vedlikeholdsfri teglfasade
 • Innovativ lysstyring og kjølemedium

 

Bygningen: 

 • skal være energiklasse A
 • Redusert vannforbruk
 • Avfallshåndtering med stor grad av kildesortering
 • Grønne tak som bidrar til biologisk mangfold i indre by
 • God kollektivtransportdekning
 • Meget god dekning sykkelparkering
 • Ingen parkeringsplasser til bil