Domus Juridica

Foto: MAD Arkitekter

Fakta

Prosjekttittel: Domus Juridica
Adresse: Kristian Augusts gate 17
Byggherre: Entra Eiendom AS
Skisseprosjekt og forprosjekt: 2013 – 2016
Byggestart: 2017
Ferdigstilling: 2019
UiOs leieareal: 17 000 m2
Status: Byggefase
Arkitekt: MAD Arkitekter AS
Miljøsertifisering: BREEAM Excellent
Utsmykking: Fire kunstverk (koro.no) 

 

Det juridiske fakultet får nye lokaler på nordsiden av Tullinløkka i Oslo sentrum.

Domus Juridica vil styrke UiOs tilstedeværelse i sentrum og vil rammes inn av Historisk museum, Nasjonalgalleriet og de øvrige bygningene ved Det juridiske fakultet. Den nye og fremtidsrettede bygningen sørger for en samlokalisering av Det juridiske fakultet og vil videreføre UiOs over 200 år lange tilstedeværelse i Oslo sentrum.

UiO skal leie åtte av de ti etasjene i bygningen av Entra som også er byggherre. Veidekke er totalentreprenør.

Hva skal bygget brukes til?

Domus Juridica vil først og fremst være et bygg for studentene ved Det juridiske fakultet. Flere av de ansatte ved fakultetet for også sin arbeidsplass der. Leiearealet i 1. – 8. etasje får et omfang på ca. 17 000 m2 og skal legge til rette for et framtidsrettet læringsmiljø med auditorium, undervisningsrom, lesesaler og læringssenter. Bygget får også kontorarealer og møterom for ansatte. I tillegg blir det kantine, infosenter og innendørs sykkelparkering.

© MAD Arkitekter AS

Konsekvenser for naboer

Bygningen er reist, og det innvendig arbeidet er i gang. Inflyttingen starter høsten 2019. Når byggeprosjektet er ferdig, tilbakeføres trikketraseen til Kristians Augusts gate og det etableres permanent trikkeholdeplass utenfor Domus Juridica (oslo.kommune.no)

Veidekke har en egen nettside med naboinformasjon (veidekke.no).

Miljø- og klimatiltak

Byggeprosjekt: 

 • Skal nå BREEAM Excellent (byggalliansen.no)
 • 90 prosent sorteringsgrad av byggeplassavfall
 • Oppvarming via fjernvarme i byggeperioden
 • Overvannshåndtering på egen tomt
 • Lavemitterende materialer
 • Vedlikeholdsfri teglfasade
 • Innovativ lysstyring og kjølemedium

 

Bygningen: 

 • skal være energiklasse A
 • Redusert vannforbruk
 • Avfallshåndtering med stor grad av kildesortering
 • Grønne tak som bidrar til biologisk mangfold i indre by
 • God kollektivtransportdekning
 • Meget god dekning sykkelparkering
 • Ingen parkeringsplasser til bil

Kontakt

John Skogen
Eiendomsdirektør