Rehabilitering av Historisk museum

Foto: Nina Wallin Hansen/KHM

Fakta

Prosjekttittel: Fasaderehabilitering av Historisk museum
Adresse: Frederiks gate 2
Byggherre: Universitetet i Oslo
Oppstart: 2018
Ferdigstilling: Januar 2021
Budsjett: 100 millioner kroner
Status: Byggefase
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

Eiendomsavdelingen er godt i gang med fasaderehabiliteringen av Historisk museum. Museumsbygningen huser universitetets kulturhistoriske samlinger.

Rehabilitering omfatter fasade, tak og vinduer. Prosjektet har som mål å reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Enkelte av vinduene vil bli restaurert både utvendig og innvendig. Andre vinduer blir kun bli rehabilitert på utsiden og vil se uendret ut på innsiden. 

Hva skal bygget brukes til?

Historisk museum inneholder utstillingsarealer, kontorer, verksteder, laboratorier, bibliotek og museumsbutikk. Det blir ingen endringer i bruken etter rehabiliteringen.

Konsekvenser for brukere og naboer

 • Museet holder åpent som vanlig gjennom hele rehabiliteringsperioden.
 • Flytting av utstillinger og kontorer håndteres løpende i samarbeid med brukerne.
 • Bygningen er dekket av stillaser og presenning. 
 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplassen.
 • Det vil bli støvdannelse på fasaden.
 • Under rehabiliteringen blir parkeringsplassen mot Tullinløkka forbeholdt entreprenører.

Vernestatus

 • Bygningen er en av få bygninger i jugendstil i Oslo. 
 • Bygningen er fredet (pdf).
 • Alt arbeid blir utført i samråd med Riksantikvaren.
 • Fredningen omfatter bygningens interiør og eksteriør.
 • Konstruksjonen, fasadekomposisjonen, planløsningen, materialbruken og overflatebehandlingen er fredet.
 • Fredningen omfatter også bygningsdeler som vinduer, dører, listverk og detaljer som skilt og dekor. 
 • Deler av innredningen er også fredet.
   

Kontakt

John Skogen
Eiendomsdirektør