Rehabilitering av Kristian Ottosens hus

Fakta

Prosjekttittel: Kristian Ottosens hus
– ombygging av 2. etasje for SiO Helse

Adresse: Problemveien 9
Byggherre: Universitetet i Oslo 
Oppstart: 2018
Ferdigstilling: 2019
Budsjett: 85 millioner kroner
Brutto bygningsareal: 2130 m2
Status: Avsluttet
Arkitekt for ombyggingen: Heggelund og Koxvold AS
Vernestatus: Fredet

Eiendomsavdelingen har oppgradert 2. etasje og fasaden på Kristian Ottosens hus

For å oppgradere bygningen til dagens standard, har det vært nødvendig å skifte fasader, endre planløsningen, etablere ny heis og skifte hele det tekniske anlegget. Lokalene har blitt lysere, mer oversiktlige, fått bedre luftkvalitet og blitt bedre tilpasset studenthelsetilbudet. 

Hva brukes bygget til?

Lokalene i andre etasje brukes av studenthelsetjenesten SiO Helse. Etasjen inneholder en felles resepsjon, behandlingsrom, kontor for sosionomer og psykologer, to tannlegekontor og åpent kontorlandskap for legene.

 

Miljø- og klimatiltak

  • Yttervegger og tak er etterisolert i henhold til byggteknisk forskrift

  • Vinduene ble gjenbrukt og oppgradert.

  • Fossilfri byggeplass.

  • Sorteringsgrad på byggeplassen: 81 prosent per november 2018 

Vernestatus

  • Kristian Ottosens hus er fredet (pdf).
  • Fredningen omfatter eksteriøret: konstruksjonen, fasadekomposisjonen, materialbruken og overflatebehandlingen.
  • Den omfatter også vinduer, dører, skilt og de­kor.

Kontakt

John Skogen
Eiendomsdirektør