Rehabilitering av Brøggers hus

Foto: Karsten Sund/NHM

Fakta

Adresse: Sars’ gate 1
Byggherre: Universitetet i Oslo
Oppstart forprosjekt: 2013
Byggestart: 2017 
Ferdigstilling rehabilitering: Høsten 2020
Åpner for publikum: Våren 2022
Budsjett: 278 millioner kroner
Brutto bygningsareal: 8250 m2
Status: Avsluttet
Opprinnelig oppført i: 1911 – 1917
Arkitekt for totalrehabiliteringen: 4B Arkitekter

 

Universitetet i Oslo har totalrehabilitert Brøggers hus i Botanisk hage. Den rehabiliterte bygningen har plass til nye utstillinger om jorden og livets utvikling, med bedre tilgjengelighet for publikum. Nå pågår arbeidet med det nye utstillingsprogrammet, med sikte på publikumsåpning i 2022.

Arbeidene har vært omfattende: Ny ventilasjon og nye rør, oppgraderte overflater, maling og nye gulvbelegg. Vareheisen er ny. Utstillingsmontrene tatt ut og restaurert før de ble satt på plass igjen. De originale vinduene er restaurert. Den nye løsningen for solavskjerming går mest mulig i ett med den vernede fasaden. Gulvet, som tidligere var i ulike nivå enkelte steder, har nå blitt jevnet ut for å gi bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere. Kontorarealene for ansatte er oppgradert, og arealene for vandreutstillinger er utbedret.

Hva brukes bygget til?

Brøggers hus har Norges mest omfattende naturhistoriske samlinger, nemlig de geologiske samlingene.

Bygningen er ikke rehabilitert eller oppgradert i vesentlig grad siden ferdigstillelsen i 1917. Når Brøggers hus åpner for publikum igjen våren 2022 vil hele bygningen være rehabilitert og tilby nye utstillingsopplevelser.

Bygningen får møteplass med scene i kjelleren og et nytt garderobeanlegg som vil ha plass til å ta imot de mange barnehagene og skoleklassene som hvert år besøker Naturhistorisk museum.

Bygningen er også arbeidsplass for ansatte ved Naturhistorisk museum som jobber med utstillingene.

Konsekvenser for naboer og besøkende

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. 

 • Bygningen er stengt i byggeperioden.
 • Det er satt opp riggområder langs bygningen.

Miljø- og klimatiltak

Prosjektet har valgt å teste ut metodikken fra miljøsertifiseringssystemet BREEAM In-Use som et pilotprosjekt. BREEAM In-Use stiller krav til driftskostnader, energiforbruk og reduserte miljøbelastninger. 

Prosjektet har valgt energieffektive løsninger:

 • Fra elektrisk varme til fjernvarme. 
 • Delte løsninger med Klimahuset.
 • Energieffektiv kjøleløsning trekker inn kald luft i vinterhalvåret.
 • Individuell solavskjerming og temperaturinnstilling.

 

Vernestatus

 • Bygningen er fredet.
 • Fredningen omfatter eksteriøret, og interiøret i 1. - 3. etasje.
 • UiO har et tett samarbeid med Riksantikvaren under rehabiliteringen.

 

 

Kontaktperson

John Skogen
Eiendomsdirektør