Byggeprosjektet Klimahuset

Fasaden til Klimahuset sett fra Monrads gate

Foto: Marit Skaatan/UiO

Fakta

Prosjekttittel: Klimahuset
Adresse: Monrads gate 12
Byggherre: Universitetet i Oslo
Oppstart: 2018
Ferdigstilling: Mars 2020
Budsjett: 85 millioner kroner     
Brutto bygningsareal: 700 m2
Status: Avsluttet
Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo
Miljømål: Future Built, ZEB O-EQ

Hva brukes bygget til?

Klimahuset formidler forskningsbasert kunnskap om jordens klima og klimaendringer. Huset er et møtested for utveksling av kunnskap om klimautfordringene. Formidlingen retter seg særlig mot barn og ungdom.

Bygget gir rom for forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser, og et verksted hvor publikum kan utforske løsninger på relevante klimaspørsmål, skal utstillingene engasjere publikum og stimulere til holdningsendringer.

UMOE AS gav 70 millioner kroner i gave til Universitetet i Oslo for å skape et klimasenter på Tøyen. Bygningen har fått en sentral plassering i Botanisk hage. Klimahuset er et felles prosjekt mellom UMOE  AS og UiO, og eies av UiO.

Klimahuset reiser seg

Timelapse: Sverre Øygarden Eikill/UiO

Miljø- og klimatiltak

Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, i henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB).

Klimavennlige prinsipper:

  • Naturlig ventilasjon
  • 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp
  • Regnbed for overvann
  • Solcelleanlegg og fjernvarme i samvirke med Brøggers hus
  • Kortreiste materialer, blant annet malmfurukledning
  • Fossilfri byggeplass
  • Avfall på byggeplassen: 75 prosent sorteringsgrad

Vernestatus Botanisk hage

Botanisk hage ble anlagt i 1814. Gamlehagen, hageområdet på sørsiden av Tøyen hovedgård, er fredet, mens de øvrige områdene i Botanisk hage er vernet i verneklasse 2. Utvalgte naturtyper er også vernet.

Formålet med vernet er å bevare og videreutvikle det biologiske mangfoldet. Byggingen av Klimahuset tar hensyn til vernet og skjer i tråd med grunnprinsippene innen kulturminnevernet som er beskrevet i forvaltningsplanen for Botanisk hage (pdf).